Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Sổ kế toán bao gồm những gì

Bài cuối 07-09-2018 02:14 PM của bravo2018. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 07-09-2018 02:14 PM

  Sổ kế toán bao gồm những gì

  Sổ sách kế toán là một trong những kiến thức quan trọng nhất về kế toán. Để làm tốt công việc của mình, mỗi kế toán ngày nay ngoài việc giỏi excel, nghiệp vụ hay dùng thành thạo phần mềm kế toán thì cần biết rõ thêm các kiến thức sau.

  1.       Sổ sách kế toán là gì?

  Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.

  Yêu cầu đối với sổ kế toán đó là phải ghi rõ tên đơn vị, tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị cũng như số trang và dấu giáp lai.

  Lưu ý rằng mỗi một đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ sách kế toán cho một kỳ kế toán trong năm

  2.       Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

  Là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán sổ kế toán tổng hợp hiện nay được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán. Đồng thời sổ kế toán tổng hợp cũng phản ánh quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó.

  Một đặc trưng nữa của sổ kế toán tổng hợp là được dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Sổ nhật ký chung và sổ cái là 2 loại sổ kế toán tổng hợp. Đặc điểm cụ thể của chúng là:

  Sổ cái là loại sổ phản ảnh phản ánh tổng hợp tình hình nguồn vốn, tài sản, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán.

  Sổ nhật ký chung: lại là loại sổ mà số liệu kế toán trên sổ đấy phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

  Việc ghi chép các số liệu trên 2 loại sổ sách này cần đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems