Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Trực quan hóa dữ liệu với Python

Bài cuối 07-17-2018 02:06 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 07-17-2018 02:06 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,000

  Trực quan hóa dữ liệu với Python

  Trực quan hóa dữ liệu với Python

  chuc1803@gmail.com 

  Bài viết này giới thiệu cơ bản về sử dụng Python để trực quan hóa dữ liệu trên data set iris flower (download tại Đây)

  Download code Python tại Đây

  ---

  #Data visualization with Python

  #Implemented by Nguyen Van Chuc

  import pandas as pd

  import matplotlib.pyplot as plt

  #Read iris data set

  iris =pd.read_csv('iris.csv')

  #show iris data set info

  print(iris.head())

  print(iris.tail())

  print(iris.shape)

  print(iris.info())

  #Visualize

  #line chart

  iris.plot(x='sepal_length',y='sepal_width')

  plt.show()

   

  #Scatter plot

  iris.plot(x='sepal_length',y='sepal_width', kind='scatter')

  plt.xlabel('Sepal Length (cm)')

  plt.ylabel('Sepal Width (cm)')

  plt.title('Scatter plot')

  plt.show()


  #Box plot

  iris.plot(y='sepal_width', kind ='box')

  plt.ylabel('Sepal Width (cm)')

  plt.show()


  #Histogram

  iris.plot(y='sepal_width', bins =15, kind ='hist')

  plt.ylabel('Sepal Width (cm)')

  plt.show()


  Xem Video hướng dẫn tại Đây

  Từ khóa đại diện: ,
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems