Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

Bài cuối 08-01-2018 12:08 PM của bravo2018. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 08-01-2018 12:08 PM

  Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

  Nắm rõ được các kiến thức và quy định về định mức chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ giúp bạn tối thiểu được chi phí nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Dưới đây là những kiến thức về chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200.

  Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

  Chi phí quản lý doanh nghiệp được hiểu là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp mà chi phí phát sinh khác nhau. Trong quá trình hạch toán loại tài sản này thường các kế toán sẽ gặp phải nhiều sai sót. Để tránh những sai sót đó các bạn lưu ý mọi vấn đề đề hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo đúng quy định của Thông tư 200 về chế độ kế toán:

  Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản sau

  -          Chi phí nhân viên quản lý:

  Đây là khoản chi phí phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp. Các khoản này bao gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN… của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.

  -          Chi phí vật liệu quản lý:

  Đây là khoản chi phí phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp. Các khoản chi phí này bao gồm: văn phòng phẩm hay vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,... Lưu ý đây là những con số chưa có có thuế hoặc chưa có thuế GTGT.

  -          Chi phí đồ dùng văn phòng:

  Đây là khoản chi phí phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý. Trường hợp này có thể phản ánh giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT.

  -          Chi phí khấu hao TSCĐ:

  Đây là khoản chi phí phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp. Ví dụ như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, phương tiện vận tải truyền dẫn, vật kiến trúc, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng, kho tàng,...

  Ngoài những chi phí trên thì còn có các chi phí như: Thuế, phí và lệ phí; Chi phí dự phòng; Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí vốn bằng tiền khác …

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems