Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Tài sản cố định vô hình

Bài cuối 07-23-2018 03:21 PM của bravo2018. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 07-23-2018 03:21 PM

  Tài sản cố định vô hình

  Tài sản cố định vô hình là một bộ phận của tài sản trong doanh nghiệp. Dưới đây là những thông tin cơ bản về vấn đề này để doanh nghiệp có thể https://www.bravo.com.vn/vi/San-pham/Phan-mem-ERP-Quan-ly-tai-san/Quan-ly-tai-san vô hình hiệu quả.

  1.       Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình

  Tài khoản phản ảnh tài sản cố định vô hình là tài khoản 213 có kết cấu như sau:

  Bên Nợ:

  - Nguyên giá tài sản cố định vô hình tăng.

  Bên Có:

  - Nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm.

  Số dư bên Nợ:

  - Nguyên giá tài sản cố định vô hình hiện có ở doanh nghiệp.

  2.       Các tài khoản cấp 2 của tài khoản phản ảnh tài sản cố định vô hình.

  Tài sản cố định vô hình có 7 tài khoản cấp 2 như sau:

  - Tài khoản 2131 - Quyền sử dụng đất:

  Đây là loại tài khoản chỉ phản ánh vào tài khoản này quyền sử dụng đất được coi là tài sản cố định vô hình theo quy định của pháp luật.

  - Tài khoản 2132 - Quyền phát hành:

  Đây là loại tài khoản phản ánh giá trị tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành.

  - Tài khoản 2133 - Bản quyền, bằng sáng chế:

  Đây là loại tài khoản phản ánh giá trị Tài sản cố định vô hình là các chi phí thực tế chi ra để có bản quyền tác giả, bằng sáng chế.

  - Tài khoản 2134 - Nhãn hiệu, tên thương mại:

  Khi có các chi phí thực tế liên quan trực tiếp tới việc mua nhãn hiệu hàng hoá thì kế toán sẽ phản ánh vào tài sản 2134 này.

  - Tài khoản 2135 - Chương trình phần mềm:

  Khi các doanh nghiệp phải bỏ chi phí ra để có được một chương trình phần mềm. Lúc này, kế toán sẽ phản ảnh chi phí đó vào Tài khoản 2135 - Chương trình phần mềm.

  - Tài khoản 2136 - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền:

  Đây là loại tài khoản được quy định để phản ánh giá trị tài sản cố định vô hình là các khoản chi ra để doanh nghiệp có được giấy phép hoặc giấy phép nhượng quyền thực hiện công việc đó. Ví dụ như nếu doanh nghiệp có các: Giấy phép khai thác, giấy phép sản xuất loại sản phẩm mới, ... thì sẽ được hạch toán vào đây. 
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems