Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Những điểm chính trong phần mềm quản lý bán hàng BRAVO

Bài cuối 07-30-2018 01:35 PM của bravo2018. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 07-30-2018 01:35 PM

  Những điểm chính trong phần mềm quản lý bán hàng BRAVO

  Phần mềm quản lý bán hàng của BRAVO hiện nay được nhiều người ưa chuộng bởi những tính năng của nó hỗ trợ rất lớn cho quá trình quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Dưới đây là những điểm chính trong phần mềm quản lý bán hàng này:

  -          Phần mềm hỗ trợ việc lập đồng thời thực hiện và theo dõi giảm giá, chiết khấu khuyến mãi qua chính sách giá.

  -          Đơn hàng, hóa đơn, phiếu hàng bán bị trả lại, phiếu thu tiền được phần mềm hỗ trợ lập và in luôn trên máy tính.

  -          Hạn mức công nợ, hàng tồn kho và số dư tài khoản được kiểm soát chặt chẽ khi lập phiếu. Đồng thời phần mềm kiểm soát hàng bán bị trả lại / cấn trừ công nợ phải thu.

  -          Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mãi.

  -          Khách hàng từng hợp đồng, bộ phận/nhân viên, vùng/miền, nhóm hàng… sẽ được theo dõi chặt chẽ để có thể kiểm soát tốt mọi vấn đề.

  -          Lập và theo dõi ghi nhận ứng trước tiền hàng, lịch thanh toán hóa đơn, đối chiếu thu tiền với hóa đơn.

  -          Các khoản nợ tới kỳ hạn được phần mềm đưa ra thông báo cũng như phân tích, cùng với đó là việc tạo bút toán, ghi nhận và điều chỉnh doanh thu công nợ.

  -          Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp phân tích lãi lỗ theo bộ phận, vùng/miền, nhóm-mặt hàng…

  -          Theo dõi công nợ theo đối tượng, hóa đơn, đơn hàng, nhân viên, hợp đồng, công trình, nhóm-mặt hàng.... chi tiết và hiệu quả.

  -          Doanh nghiệp có thể chọn bất cứ phương pháp nào: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, giá nhập trước xuất trước… Phần mềm sẽ tự động tính giá vốn của hàng bán theo phương pháp đó.

  -          Phần mềm hỗ trợ lên và in các loại báo cáo khác nhau như: báo cáo bán hàng gồm có: Bảng kê /sổ chi tiết bán hàng. Báo cáo công nợ: Đối chiếu công nợ phải thu và công nợ phải trả.

  Với những tính năng trên của phần mềm, hy vọng doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đắc lực trong quá trình hoạt động của mình. 

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems