Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Bài cuối 07-31-2018 09:23 AM của bravo2018. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 07-31-2018 09:23 AM

  Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

  Kế toán trưởng luôn có nhiệm vụ rất lớn trong các doanh nghiệp, dưới đây là những nhiệm vụ đó.

  Đối với công tác tài chính:

  Tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn là vai trò đầu tiên của kế toán trưởng, thường nguồn vốn này của các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát triển sản xuất, Kinh doanh - Marketing… và những hoạt động khác.

  Quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, theo dõi các nguồn vốn được tài trợ, quản lý quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác từ đó bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó đối với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty.

  Để đưa ra những và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn bằng tiền, nhiệm vụ của kế toán trưởng là đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty.

  Kế toán trưởng cần đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả bằng cách phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty. Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

  Đối với công tác kế toán:

  Kế toán trưởng có nhiệm vụ thống kê ngân quỹ phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, Tổ chức kế toán, chiến lược phát triển chung của công ty.

  Kế toán trưởng cần tính toán số liệu chính xác, trung thực, bảo đảm việc ghi chép, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất.

  Để bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty họ phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế đồng thời tổ chức kiểm tra các báo cáo, lập kế hoạch,  đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm… để có những điều chỉnh phù hợp. Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính cho Doanh nghiệp.

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems