Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Vòng quay hàng tồn kho

Bài cuối 08-03-2018 09:48 AM của bravo2018. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 08-03-2018 09:48 AM

  Vòng quay hàng tồn kho

  Những mặt hàng sản phẩm được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng được gọi là hàng tồn kho. Ta có thể hiểu theo một cách khác là mặt hàng dự trữ mà một công ty sản xuất ra để bán và những thành phần tạo nên sản phẩm chính là hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Từ những cách hiểu trên ta dễ dàng nhận thấy rằng sự liên kết giữa việc sản xuất và bán sản phẩm thể hiện qua hàng tồn kho. Hàng tồn kho cũng được xem là một bộ phận của tài sản ngắn hạn, chiếm tỉ trọng lớn, có vai trò quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Theo dõi vòng quay hàng tồn kho trong doanh nghiệp.

  Một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp nắm được phần nào tình hình sản xuất kinh doanh của mình chính là việc theo dõi và quản lý hiệu quả chỉ số vòng quay hàng tồn kho. Doanh nghiệp có thể gặp những khó khăn lớn nếu như hàng tồn kho quá lớn hay có rất ít lượng hàng tồn kho.

  Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng: vòng quay hàng tồn kho bao nhiêu là tốt? Với trường hợp hàng tồn kho ảo xảy ra thì doanh nghiệp cần làm gì để xử lý nó.

  Vòng quay hàng tồn kho bao nhiêu là tốt

  Trong báo cáo tài chính có khoản mục hàng tồn kho, hệ số vòng quay hàng tồn kho có khả năng thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho.

  Hệ số vòng quay hàng tồn kho sẽ cho ta biết khả năng quản lý kho hàng của doanh nghiệp tốt đến mức nào và thường nó sẽ được mang ra so sánh qua các năm để theo dõi biến động.

  Nếu hệ số vòng quay hàng tồn kho càng lớn điều này cho thấy là hàng tồn kho ít. Giải pháp được đưa ra là doanh nghiệp phải bán hàng nhanh để giúp cho tiền mặt không bị đọng vào hàng tồn kho/giá vốn và ngược lại.

  Hàng tồn kho là một chỉ tiêu được phản ánh theo tính chất, theo ngành nghề kinh doanh, do đó mỗi trường hợp sẽ có thể có lợi hoặc bất lợi với những doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể không phải cứ tồn kho thấp là tốt và tồn kho cao là xấu.

  Do vậy, muốn có câu trả lời chính xác cho câu hỏi hệ số vòng quay hàng tồn kho lớn bao nhiêu thì tốt doanh nghiệp phải xem xét rắt nhiều tiêu chí ví dụ như: doanh thu, dòng tiền… cũng như ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế doanh nghiệp.

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems