Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Tìm kiếm

Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
  • Re: Thuật toán K láng giềng gần nhất

    Thut toán hc có giám sát là thut toán mà vi d liu đu vào cn phi biết đưc kết qu đu ra (ví d bài toán gán nhãn thì vi d liu đu vào đ hc thì đã đưc gán nhán). Như vy ng vi khái nim này thì Thut toán K láng ...
    Gửi đến Data Mining and Business Intelligence (Forum) bởi hoabanglang01 lúc 08-10-2018
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems