Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Tìm kiếm

Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
  • Cài đặt SQL Server trên máy chủ và máy con

    Xin chào các bn! Các bn giúp mình vn đ này nhé! Mình cài SQL Server 2005 bn Standard trên máy win server 2003(Máy ch), và cài SQL server 2005 bn Standard trên máy XP (máy con). Quá trình cài đt din ra tt. Vn đ đt ra: Trên máy ch mình to cơ s d liu Banhang có 2 table Hoadon, SanPham. 1. Mình chy SQL server máy con log vào ...
    Gửi đến SQL Server (Forum) bởi thamledinh lúc 05-30-2009
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems