Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Welcome to BIS!

Chào mừng bạn đến với website của nhóm nghiên cứu và triển khai các dự án về quản trị và phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp, BIS!
"In God we Trust, all others bring data" (Chúng ta tin vào chúa, mọi thứ còn lại phải dựa vào dữ liệu) - William Edwards Deming.
"We are drowning in Data but starved for knowledge." (Chúng ta đang chết chìm trong dữ liệu nhưng lại chết đói về tri thức) - John Naisbitt.
Thời đại của công nghệ thông tin, thời đại của nền kinh tế tri thức, thời đại của dữ liệu => Quản trị tốt dữ liệu =>Quản trị tốt doanh nghiệp.
Business Intelligence - BI (Kinh doanh thông minh|Trí tuệ doanh nghiệp) là mô hình mới cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. BI hoạt động trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tích hợp, khai phá, phân tích các nguồn dữ liệu thành thông tin có ích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của cấp lãnh đạo.
BI mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích gì?
 • Ra quyết định tốt hơn dựa vào dữ liệu
 • Cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm
 • Tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp
 • Nâng cao hiệu quả của hệ thống CRM, SCM
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Phù hợp với mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên IoT và công nghiệp 4.0
 • Tăng trải nghiệm khách hàng
Nhóm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp (BIS - Business Intelligence Solution) được thành lập từ năm 2008 với mục tiêu nghiên cứu, triển khai các giải pháp về Khoa học dữ liệu (Data Science):
 • Coaching & Mentoring about Data Analysis
 • Data Warehouse (ETL, OLAP, MDX)
 • BI - Business Intelligence (Data Storytelling, Visualization, Dashboard)
 • Data Mining
 • Big Data Analytics
 • Machine Learning & Artificial Intelligence 
Vào hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả dữ liệu (tích hợp, quản lý, khai thác, phân tích) nhằm chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có ích giúp nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành và tác nghiệp. Chúng tôi rất mong được cộng tác với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng khoa học dữ liệu. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, vui lòng liên hệ qua email: chuc1803@gmail.com; Điện thoại: 0964380988. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
BIS TEAM

kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems