Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Apriori (RSS)
 • Re: Data Mining

  Chào em, Thuộc tính ID nên loại khỏi Data set để giảm bớt thời gian sinh luật của mô hình. Trong Weka chỉ cần chọn thuộc tính và chọn Remove trong cửa sổ Explorer. Data set đang có cần phải tiền xử lý trước khi thực hiện sinh luật: Luật kết hợp chỉ quan tâm...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 10-23-2012
 • Re: Khai phá luật kết hợp với Weka

  Tham số metricType: là các thang đo dùng để đánh giá các mô hình (thuật toán) phát hiện luật kết hợp. Có 4 thang đo thường được sử dụng là Confidence, Lift , Leverage và Conviction. Trong đó thang đo Leverage ít được sử dụng và...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 04-24-2011
 • Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp

  Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp Nguyễn Văn Chức - chucnv@ud.edu.vn 1. Luật kết hợp trong khai phá dữ liệu (Association Rule in Data Mining) Trong lĩnh vực Data Mining, mục đích của luật kết hợp (Association Rule - AR) là tìm ra các mối quan hệ giữa các...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 01-01-2011
Trang 1 trong số 1 (3 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems