Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » BackPropagation (RSS)
 • Re: Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)

  Chào bạn, Hình b minh họa hàm tổng cho một layer bất kỳ chứ không phải input layer. Output của một neuron có thể được chuyển đến layer khác hoặc không phụ thuộc vào hàm chuyển đổi (transfer function). Việc lựa chọn Transfer function có tác động lớn...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 04-09-2013
 • Re: Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)

  Em có một số câu hỏi muốn được anh làm rõ thêm chút:1) Tại sao trong hình b) Neuron (PE) thứ 3 chỉ có 1 đầu vào (input) X2 mà không có X1. Không phải tại tầng Input Layer mỗi PE phải nhận hết tất cả các thuộc tính làm đầu...
  Gửi đến Forum bởi tutruong lúc 04-07-2013
 • Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)

  Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network) Nguyễn Văn Chức – chuc.nv@due.edu.vn Mạng Neuron nhân tạo (Artificial Neural Network- ANN) là mô hình xử lý thông tin được mô phỏng dựa trên hoạt động của hệ thống thần kinh của sinh vật, bao gồm số lượng lớn các...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 06-12-2011
Trang 1 trong số 1 (3 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems