Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Forecasting (RSS)
  • Giới thiệu kỹ thuật Forecasting với Microsoft Time Series

    Giới thiệu kỹ thuật Forecasting với Microsoft Time Series Nguyễn Văn Chức – chucnv@ud.edu.vn Trong Data Mining, Forecasting được sử dụng để dự đoán (giá trị, xu hướng) tương lai dựa vào dữ liệu lịch sử. Time Series là phương pháp điển hình của Forecasting dùng...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-14-2011
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems