Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Keras (RSS)
  • Hướng dẫn triển khai Deep learning model với Keras

    Hướng dẫn triển khai Deep learning model với Keras chuc1803@gmail.com Deep learning là một lĩnh vực chuyên sâu của Machine Leaning. Deep learning sử dụng một số kỹ thuật của Machine Learning để giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách khai thác khả năng của các neural...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 07-25-2018
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems