Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Measurement (RSS)
  • Các độ đo tương tự trong khai phá dữ liệu

    Các độ đo tương tự trong khai phá dữ liệu Similarity measures in data mining chuc1803@gmail.com Trong khai phá dữ liệu, ta thường dùng các độ đo tương tự để đánh giá mức độ tương tự (Similarity) của 2 đối tượng để thực hiện các thao tác tiếp theo cho phù...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 10-22-2018
  • Re: Khai phá luật kết hợp với Weka

    Tham số metricType: là các thang đo dùng để đánh giá các mô hình (thuật toán) phát hiện luật kết hợp. Có 4 thang đo thường được sử dụng là Confidence, Lift , Leverage và Conviction. Trong đó thang đo Leverage ít được sử dụng và...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 04-24-2011
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems