Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » PCA (RSS)
  • Phân tích thành phần chính với R

    Phân tích thành phần chính với R (Principal Component Analysis in R) chuc1803@gmail.com Phân tích thành phần chính (PCA - Principal Component Analysis) là kỹ thuật thường được sử dụng khi làm việc với các dataset nhiều chiều. PCA giúp làm...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 08-02-2017
  • Phân tích nhân tố khám phá với R

    Phân tích nhân tố khám phá với R (Exploratory Factor Analysis with R) chuc1803@gmail.com Phân tích nhân tố khám phá (EFA- Exploratory Factor Analysis) là phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao dùng trong phân tích...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 07-30-2017
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems