Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » R (RSS)
 • Phân tích thành phần chính với R

  Phân tích thành phần chính với R (Principal Component Analysis in R) chuc1803@gmail.com Phân tích thành phần chính (PCA - Principal Component Analysis) là kỹ thuật thường được sử dụng khi làm việc với các dataset nhiều chiều. PCA giúp làm...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 08-02-2017
 • Phân tích nhân tố khám phá với R

  Phân tích nhân tố khám phá với R (Exploratory Factor Analysis with R) chuc1803@gmail.com Phân tích nhân tố khám phá (EFA- Exploratory Factor Analysis) là phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao dùng trong phân tích...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 07-30-2017
 • Làm việc với dataframe trong R

  Làm việc với dataframe trong R chuc1803@gmail.com Data frame là đối tượng được dùng phổ biến nhất trong R để lưu trữ dữ liệu. Một data frame cũng giống như một ma trận (matrix) có dòng (rows) và cột (columns). Tuy nhiên không giống như ma trận, các cột trong...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 12-26-2016
 • Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định với R

  Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định trong ngôn ngữ R Classification by Decision Tree with R chuc1803@gmail.com Cây quyết định là kỹ thuật được dùng rất phổ biển trong phân lớp dữ liệu (xem thêm bài viết về cây quyết định tại đây: http://bis.net...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 12-20-2016
 • Phát hiện bất thường (Outliers) bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu

  Phát hiện bất thường bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu (Outlier Detection by Clustering) chuc1803@gmail.com Phát hiện bất thường (Outlier) là nhiệm quan trọng trong phân tích dữ liệu. Các Outlier trong dữ liệu thường chứa rất nhiều thông tin quan trọng, có ích...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 12-16-2016
Trang 1 trong số 1 (5 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems