Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » SOFM (RSS)
  • Giới thiệu kỹ thuật Self Organizing Map (SOM)

    Giới thiệu kỹ thuật Self Organizing Map (SOM) Nguyễn Văn Chức – chuc1803@gmail.com 1. Sơ lược về Self Organizing Map (SOM) Self Organizing Map (SOM) hay Self-Organizing Feature Map (SOFM) là một mạng Neuron nhân tạo (Artificial Neural Networks – ANN), được huấn luyện (trained) sử...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 08-03-2011
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems