Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » iiba (RSS)
  • BUSINESS ANALYST VS. DATA ANALYST

    Ai đó đã hỏi tôi có thể cho biết sự khác biệt giữa business analyst (BA) và data analyst (DA) là gì. Đây là một vấn đề nan giải thường gặp trong suy nghĩ của nhiều người mới bắt đầu phân tích nghiệp vụ hoặc có ý định thâm nhập...
    Gửi đến Forum bởi BACs lúc 08-21-2019
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems