Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » oracle (RSS)
 • TÌM HIỂU VỀ DATA OUTSOURCING VÀ TÌM HIỂU CƠ CHẾ NÀY TRONG ORACLE

  Em chào anh chucnv Em đang có đề tài tìm hiểu về DATA OUTSOURCING trong oracle . Tìm hiểu chút thì em tìm được hướng tập trung làm sao để oracle có thể quản lí csdl từ xa. Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm phần này và cách demo nó ....
  Gửi đến Forum bởi cth lúc 11-27-2019
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu giữa các DBMS (Database Intergration)

  TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA CÁC DBMS (DATABASE INTERGRATION) Nguyễn Văn Chức – chucnv@ud.edu.vn Phần này giới thiệu cách thức kết nối và truy vấn các CSDL giữa SQL SERVER và ORACLE. 1. Kết nối các Database Server (Link Database Server): Để kết nối các...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 01-19-2011
 • Re: 3.Khả năng quản trị kho dữ liệu của ORACLE

  Oracle Net Listener Service Oracle Listener là một dịch vụ lắng nghe chỉ chạy trên server và thực hiện các tác vụ lắng nghe các yêu cầu kết nối đến. Sau khi nó kiểm tra yêu cầu kết nối CSDL đến. Tập tin listener. Ora mặc định ở thư mục C:"oracle"ora92"network"admin...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 04-23-2010
 • Một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị kho dữ liệu (Data Warehouse Administrator)

  Nhiệm vụ quản trị kho dữ liệu gồm các nhiệm vụ cơ bản sau chuc1803@gmail.com Chuyển đổi dữ liệu (Data transformation): Nhiệm vụ rất quan trọng khi khởi tạo một kho dữ liệu lag cho phép người quản trị có thể chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng khác nhau(MS Excel, MS Access, XML...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 03-10-2010
 • Re: 1. Tổng quan về kho dữ liệu (Data Warehouse)

  chào duonghuuyentrang, Xin gửi bạn 2 tài liệu để tham khảo thêm cho đề tài. 1. Core SQL 2003 http://www.mediafire.com/?mm0ko2k40dj 2. SQL 2003 Standard Support in Oracle Database 10g http://www.mediafire.com/?yhzviim0mbd Tài liệu Tiếng Anh, file PDF.
  Gửi đến Forum bởi minhkt lúc 03-10-2010
 • Kiến trúc kho dữ liệu phân tán (Distributed Data Warehouse Architecture)

  Kiến trúc kho dữ liệu phân tán bao gồm sự kết hợp của hai khái niệm cơ bản là sự tích hợp(Intergration) các thành phần dữ liệu và sự phân tán (Distribution) thông qua các thành phần của mạng như hình 2.3: Hình 2.3. Tích...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 01-12-2009
 • Tổng quan về kho dữ liệu (Data Warehouse)

  1.1. KHO DỮ LIỆU 1.1.1. Định nghĩa kho dữ liệu (Data Warehouse - DW) Kho dữ liệu là tuyển tập các cơ sở dữ liệu tích hợp, hướng chủ đề, được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng trợ giúp quyết định . Theo John Ladley [9], Công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse Technology) là...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 01-12-2009
 • Khả năng quản trị kho dữ liệu của ORACLE

  Hệ quản trị CSDL ORACLE là hệ thống quản trị dữ liệu lớn, hỗ trợ rất mạnh cho khả năng quản lý kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân tán trên các hệ thống thông tin lớn, phân cấp. Sức mạnh vượt trội của ORACLE 9i là khả năng quản lý kho dữ liệu, truy xuất dữ...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 12-12-2008
Trang 1 trong số 1 (8 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems