Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » trigger (RSS)
Không có từ khóa đại diện nào.
  • [Help] Bị lỗi trigger !

    Em có csdl như hình. Anh chị xem giúp em trigger . Nó bị lỗi ở câu lệnh IF cuối cùng. _ Nếu em để câu lệnh IF đó thì nó chỉ insert được 1 bản ghi vào bảng tbl_ChiTietKho, các bản ghi tiếp theo nó ko insert đc. Trong khi nếu update thì...
    Gửi đến Forum bởi chicong lúc 05-04-2014
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems