Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » weight (RSS)
Không có từ khóa đại diện nào.
  • Re: Giới thiệu kỹ thuật Self Organizing Map (SOM)

    Bạn cho tôi hỏi. việc tính khoảng cách euclid giữa vector input và vetor trọng số nhằm mục đích gì vậy. bản chất thật sự của nó là gì? vì vector trọng số thể hiện mức độ kết nối các giữa các input so với output chứ nó đâu phải là...
    Gửi đến Forum bởi machine lúc 10-10-2017
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems