Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

Bài cuối 08-29-2022 02:08 PM của Chasesv. 60 trả lời.
Trang 1 trong số 3 (61 nội dung) 1 2 3 Tiếp theo >
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 08-02-2013 05:13 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 28,320

  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Nguyễn Văn Chức - chuc1803@gmail.com

  Lý thuyết tập thô (Rough Set Theory) do Zdzisaw Pawlak (1926-2006) đề xuất vào năm 1982 đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học máy tính. Lý thuyết tập thô được phát triển trên một nền tảng toán học vững chắc, cung cấp các công cụ hữu ích để giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu, phát hiện luật, nhận dạng… Đặc biệt thích hợp với các bài toán phân tích trên khối lượng dữ liệu lớn, chứa đựng thông tin mơ hồ, không chắc chắn. Mục đích chính của phân tích dữ liệu dựa trên lý thuyết tập thô nhằm đưa ra các xấp xỉ để biểu diễn các đối tượng không thể được phân lớp một cách chắc chắn bằng tri thức có sẵn. Theo quan điểm của lý thuyết tập thô, mọi tập thô đều liên kết  với 2 tập “rõ” là xấp xỉ dưới và xấp xỉ trên của nó. Xấp xỉ dưới bao gồm các đối tượng chắc chắn thuộc, còn xấp xỉ trên chứa tất cả các đối tượng có khả năng thuộc về tập đó. Các tập xấp xỉ là cơ sở để rút ra các kết luận (tri thức) từ cơ sở dữ liệu.

  Bài viết này giới thiệu cơ bản về lý thuyết tập thô và ứng dụng nó trong khai phá dữ liệu.

  1.  Giới thiệu về lý thuyết tập thô

  Một số khái niệm cơ bản

  Hệ thống thông tin

  Một tập dữ liệu có thể biểu diễn dưới dạng một bảng, trên đó mỗi dòng biểu diễn thông tin ứng với một đối tượng, mỗi cột biểu diễn một thuộc tính có thể đo được của đối tượng. Bảng này được gọi là một hệ thống thông tin.

  Hệ thống thông tin là một cặp S=(U,A), trong đó U là tập hữu hạn khác rỗng các đối tượng gọi là tập vũ trụ còn A là tập hữu hạn khác rỗng các thuộc tính.

  Với mỗi đối tượng , ta ký hiệu u(a) là giá trị của đối tượng u tại thuộc tính a. Nếu gọi Ia là tập tất cả các giá trị của thuộc tính a, thì . Bây giờ, nếu đặt  là tập con của tập thuộc tính A, ta ký hiệu bộ các giá trị u(bi) bởi u(B). Như vậy, nếu u và v là 2 đối tượng u(B)=v(B) nếu u(bi)=v(bi), với mọi i=1,2,…,k.

  Ví dụ: Một hệ thống thông tin bao gồm 8 đối tượng U={u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8}, tập thuộc tính A={Color, Size }, và miền giá trị cho từng thuộc tính là IColor = {Green, Yellow, Red}, ISize = {Small, Medium, Big }.


  Bảng 1. Hệ thống thông tin

  Bảng quyết định (Decision Table)

  Bảng quyết định là một hệ thống thông tin có dạng T=(U,A),với  U là tập các đối tượng và A là tập các thuộc tính, trong đó tập thuộc tính A được chia thành 2 tập thuộc tính rời nhau là C và D, C được gọi là tập thuộc tính điều kiện và D là tập thuộc tính quyết định. Tức là .

  Ví dụ : Bảng sau đây là một bảng quyết định. Bảng này có 8 đối tượng như trong bảng 1, nhưng có thêm thuộc tính quyết định (Shape). Trong bài toán phân lớp thì thuộc tính quyết định chính là lớp của đối tượng cần xếp lớp. Trong ví dụ này thuộc tính quyết định Shape có 3 giá trị là Circle, square và Triangle


  Bảng 2. Bảng quyết định

  Quan hệ không phân biệt được

  Xét hệ thống thông tin S = (U, A), khi đó mỗi tập thuộc tính  đều tạo ra một quan hệ 2 ngôi trên U, ký hiệu IND(B):

            .


  Ví dụ:
   Tập thuộc tính B= {Color, Size} trong Bảng 2 phân hoạch tập 8 đối tượng thành tập các lớp tương đương như sau:

  Nhận xét: 
  Ta thấy, các đối tượng u1và u6 cùng một lớp tương đương nên chúng không thể phân biệt với nhau trên tập thuộc tính {Color, Size }.

  Các tập xấp xỉ

  Các tập xấp xỉ là cơ sở để rút ra các kết luận (tri thức) từ cơ sở dữ liệu. Cho hệ thống thông tin . Với các tri thức được cho bởi tập thuộc tính B, vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có thể biểu diễn tập các đối tượng V bằng các tri thức có sẵn hay không? Hay nói cách khác, với tập thuộc tính B cho trước, chúng ta có các lớp tương đương của quan hệ IND(B), thế thì tập các đối tượng V có thể được diễn đạt thông qua các lớp tương đương này như thế nào? Trong lý thuyết tập thô, để biểu diễn tập đối tượng V bằng tri thức có sẵn B người ta xấp xỉ chúng bởi hợp của một số hữu hạn các lớp tương tương của IND(B). Có 2 cách xấp xỉ đó là B-Xấp xỉ dưới của V, ký hiệu là và B-Xấp xỉ trên của tập V, ký hiệu là . Các tập xấp xỉ này được định nghĩa như sau:

   và 

  Tập  bao gồm tất cả các phần tử của U chắc chắn thuộc vào V

  Tập  bao gồm các phần tử của U có khả năng được phân loại vào những phần tử thuộc V.

  Từ 2 tập xấp xỉ trên và xấp xỉ dưới của V, người ta định nghĩa các tập sau:

  : B-miền biên của V. Nếu  thì V được gọi là tập thô, ngược lại V được gọi là tập rõ

  : B-vùng dương của V

  : B-vùng âm của V

  Đối với một hệ thống thông tin , ký hiệu R= IND(B), người ta gọi B-miền khẳng định dương của D là tập được xác định như sau:
   
   


  Ví dụ: 
  Xét hệ thống thông tin biểu diễn các triệu chứng của cảm cúm như sau:


  Bảng 3. Các triệu chứng cảm cúm

  Từ hệ thống thông tin trên, ta có các lớp không phân biệt được B={Đau đầu, Thân Nhiệt} là {u1},{u2},{u3},{u4},{u5,u7},{u6,u8}.

  Nếu đặt V={u|u(Cảm cúm)=Có}={u2,u3,u6,u7}, lúc đó ta có:

  BV= {u2,u3} và = {u2,u3,u5,u7,u6,u8}.

  Từ đó ta có B-miền biên của V là tập  ={ u5,u6,u7,u8}.

  Rút gọn (Reduction) và lõi(Core)

  Trong bảng quyết định, các thuộc tính điều kiện được phân thành 3 loại, đó là: thuộc tính lõi (core), thuộc tính rút gọn và thuộc tính không cần thiết. Thuộc tính lõi là thuộc tính không thể thiếu trong việc phân hoạch tập dữ liệu. Thuộc tính không cần thiết là những thuộc tính dư thừa (có thể loại bỏ một thuộc tính như vậy chứ không phải loại bỏ tất cả) mà không ảnh hưởng đến việc phân hoạch dữ liệu. Thuộc tính rút gọn nằm giữa 2 tập thuộc tính trên, với một tổ hợp thuộc tính nào đó, nó là thuộc tính dư thừa nhưng với tổ hợp thuộc tính khác, nó có thể là thuộc tính lõi.

  Cho một bảng quyết định . Tập thuộc tính  được gọi là một rút gọn của C nếu  POSR(D)= POSC(D). Lõi của tập thuộc tính C, ký hiệu CORE(C) là tất cả các thuộc tính giao của tất cả các tập rút gọn của C.

  .
  Trong đó RED(C) là tập hợp tất cả các rút gọn của C.

  Ví dụ: Cho bảng quyết định về bệnh cúm như bảng bảng 4


  Bảng 4. Bảng quyết định về bệnh cúm

  Bảng này có 2 tập rút gọn là R1={Đau đầu, Thân nhiệt} và R2= {Đau cơ, Thân nhiệt}. Tập lõi Core={Thân nhiệt}. Vậy Thân nhiệt là thuộc tính cần thiết duy nhất, các thuộc tính Đau đầu, Đau cơ đều không cần thiết. Điều này có nghĩa rằng có thể loại bỏ 1 trong 2 thuộc tính Đau đầu hoặc Đau cơ (không thể bỏ đồng thời cả 2) mà không ảnh hưởng đến kết quả chuẩn đoán bệnh.

  Có rất nhiều thuật toán đã được xây dựng để tìm các tập rút gọn tối thiểu các thuộc tính điều kiện của bảng quyết định. Tuy nhiên, độ phức tạp của các thuật toán này là NP-khó. Vì vậy, người ta thường sử dụng các thuật toán rút gọn xấp xỉ, trong đó thuật toán rút gọn xấp xỉ Johnson được sử dụng rất phổ biến.

  2.     Giới thiệu công cụ triển khai lý thuyết tập thô

  Phần này giới thiệu phần mềm ROSE2, đây là phần mềm triển khai khá đầy đủ các nhiệm vụ cơ bản của lý thuyết tập thô như tìm các rút gọn tập thuộc tính (reduction), tìm lập lõi (core), tìm các luật suy diễn (Induction), xấp xỉ (Approximation), ma trận phân biệt (Discernibility Matrix)…

  Dữ liệu minh họa là bảng quyết định về dữ liệu cảm cúm (bảng 4) gồm có 6 đối tượng, 3 thuộc tính điều kiện (Đau đầu, Đau cơ, thân nhiệt) và 1 thuộc tính quyết định (Cảm cúm)

  Khởi động ROSE2, tạo file dữ liệu và nhập dữ liệu vào như sau
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kết quả sau khi nhập dữ liệu:

  Tìm tập lõi (Core): Chọn file dữ liệu, chọn Reduction, chọn Core, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả tập lõi có 1 thuộc tính là Thân Nhiệt:

  Tìm các tập rút gọn: Chọn Reduction, chọn Lattice Search, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả có 2 tập rút gọn là {Đau đầu, Thân nhiệt} và {Đau cơ, thân nhiệt}.


  Tìm các luật suy diễn: Chọn Rule Induction, chọn Basic Minimal Covering, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả có các luật suy diễn như sau:


  Các luật được phát hiện chính là các tri thức được khai phá từ dữ liệu. Đây là cơ sở để suy đoán, ước lượng hoặc ra quyết định. Trong ví dụ này, có thể dựa vào các luật này để chuẩn đoán một người có bị bệnh cảm cúm hay không.

   Tìm các tập xấp xỉ tương đương: Trong mục Similarity Relation, chọn Approximations, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả.

   

  Công cụ ROSE2 triển khai khá đầy đủ các nhiệm vụ cơ bản của lý thuyết tập thô với giao diện dễ sử dụng, trình bày kết quả dễ hiểu. Tuy nhiên, để khai thác hết các chức năng của chương trình, bạn cần phải có kiến thức nhất định về lý thuyết tập thô.

   

  • Điểm chủ đề: 725
 • 11-24-2013 03:08 PM trả lời

  • huylong
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 11-24-2013
  • Điểm 35

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Chào bạn,mình có đọc bài viết trên của bạn,mình thấy có phần mềm ROSE 2,đó là phần mềm gì vậy,sao mình tìm trên mạng không có,hoặc bạn có thể cho mình xin link tải về phần mềm đó không,Thanks bạn
  • Điểm chủ đề: 35
 • 11-25-2013 01:44 PM trả lời

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 28,320

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Chào bạn,
  Gởi bạn  link download phần mềm ROSE 2
  http://idss.cs.put.poznan.pl/site/rose.html
   
  • Điểm chủ đề: 50
 • 12-10-2013 08:59 PM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Bạn ơi cho mình hỏi chút:  mình đã down và cài phần mềm Roes2 rồi nhưng khi tạo file mới không thể tác động vào dòng cột được, nó hiện lỗi 0040C1A6 và tab Attribute bị not enable. Bạn có thể chỉ kỹ thêm cách sử dụng phần mềm này được không? Mình đang cần gấp cho bài tập lớn. 
  Thank you ! 
  • Điểm chủ đề: 35
 • 01-05-2016 09:23 AM trả lời

  • bachtuoc
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 01-05-2016
  • Điểm 50

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  mình nói rõ hơn phần anh Nguyễn Văn Chức chưa nói rõ.
  + Phần nhập dữ liệu: khi bạn nhập dữ liệu điều quan trọng là bạn phải chọn ra thuộc tính (Attribute) quan trọng (Decision). Bạn để ý thấy hình mà anh chức cho bạn xem kết quả sau khi nhập dữ liệu:

  bạn thấy chữ Drinks sau chữ CamCum chứ bạn, sau khi nhập dữ liệu song thì điều đó phải có, làm sao để có được nó:
   
  Bây giờ bạn có thể làm các bước còn lại mà không ro bị lỗi 
   
  • Điểm chủ đề: 50
 • 10-06-2016 09:56 AM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Anh có thể cho tôi xin bản hướng dẫn sử dụng ROSE2. Cảm ơn anh.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 11-03-2016 04:39 PM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Bạn Hướng dẫn trực tiếp cho mình về LT Tập thô: "Rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định" được không? Nếu được nhắn cho mình vào Email: tuanna573@gmail.com.  Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự giúp đỡ của bạn.
  • Điểm chủ đề: 35
 • 11-21-2016 11:14 PM trả lời

  • duyvu
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 11-21-2016
  • Điểm 20

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  anh ơi cái này là anh có 1 số tài liệu nào liên quan đến chương trình anh thực hiện ko ạ. em đọc khó hiểu quá anh à
   
  • Điểm chủ đề: 20
 • 12-07-2016 12:27 AM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Bạn ơi có hướng dẫn sử dụng phần mềm ROSE không bạn ơi? Giúp mình với nhé!
  • Điểm chủ đề: 35
 • 12-07-2016 03:15 PM trả lời

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 28,320

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Chào bạn,
  Bạn tham khảo xem link sau có ích không nhé:
  http://idss.cs.put.poznan.pl/site/55.html
   
  • Điểm chủ đề: 20
 • 10-13-2018 10:22 PM trả lời

  • ldt
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 10-13-2018
  • Điểm 20

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  mình bị lỗi ở bước cuối
   Similarity relation file:  
  • Điểm chủ đề: 20
 • 03-21-2022 09:53 AM trả lời

  The First Group

  the first group reviews Rob Burns
  • Điểm chủ đề: 20
 • 03-30-2022 08:43 PM trả lời

  • Alvinjex
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 03-30-2022
  • Điểm 20

  Rashad Barajakly

  Danny Lubert Rashad Barajakly
  • Điểm chủ đề: 20
 • 04-08-2022 09:24 PM trả lời

  забор из профлиста стоимость материалов

  Всем привет! Если вам нужно установить или построить забор из профнастила, профлиста, сетки-рабицы, евроштакетника и т.д. на даче, доме, участке и т.д., тогда дочитывайте эту новость до конца! Бригада все делает под ключ, включая ворота и калитки. Выгодные и отличные цены на доставку материалов и работу, все делается под ключ, т.е. закрывают все вопросы и недоумения по поводу качества и гарантии. Опыт более 20 лет, есть подтверждающие лицензии и документы, все качественно и надежно. Проконсультируют и посоветуют различные варианты и предложения исключительно и применительно для вашего участка и забора. В общем, если вы хотите найти забор из профлиста, профнастила, сетки, рабицы, сетки-рабицы, евроштакетника и т.д., например: вороты заборы из профнастила Тогда вам нужно прямо сейчас перейти на сайт Prorab2.ru и узнать все подробности по поводу забор из евроштакетника, забор, забор для дома, заборы для частного дома, забор для дачи, забор для участка, установка забора, строительство забора, построить забор, калькулятор забора, расчет забора, забор из профлиста, забор из профнастила, забор из сетки-рабицы, забор из сетки, забор из рабицы, забор под ключ, ворота с калиткой, ворота для забора, калитка для забора в Курске и Курской области https://prorab2.ru/zabor/zabor-iz-proflista-profnastila-rabitsy-evroshtaketnika.html . Для всех покупателей и заказчиков забора есть эксклюзивный и необычный подарок, но об этом лучше узнать и почитать самим на сайте! Всем пока!
  • Điểm chủ đề: 20
 • 04-19-2022 08:25 PM trả lời

  Варочный котел для косметики

  котел для варки сиропа Варочный котел для косметики котел для варки сиропа Варочный котел для косметики
  • Điểm chủ đề: 20
 • 05-02-2022 06:33 PM trả lời

  Best trance music

  Hi guys! Especially for you, we have selected the best trance music - listen for free here: https://best-trance.com
  • Điểm chủ đề: 20
 • 05-05-2022 11:47 AM trả lời

  • Duanejem
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 05-05-2022
  • Điểm 20

  зетфликс

  ZETFLIX – это онлайн-кинотеатр, разработанный для удобства зрителей. Здесь доступны все материалы на русском языке в хорошем HD 720p и FullHD 1080p качестве. Наша идеология проста: мы даем пользователям тот же контент, который есть на платных стриминговых сервисах, только без подписки, абсолютно бесплатно! Смотрите онлайн фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-шоу, стендап выступления и многое другое. Сценаристы компании затрагивают очень актуальные темы: про любовь, взаимоотношения людей и жизнь подростков в школьный период. Но в киноленте присутствуют и документальные фильмы. zetflix
  • Điểm chủ đề: 20
 • 05-07-2022 10:33 AM trả lời

  Если сломалась стиральная машина

  • Điểm chủ đề: 20
 • 05-20-2022 08:48 AM trả lời

  изготовление дубликата номерного знака

  Изготовление гос номеров от производителя по ГОСТ Р 50577-2018 Никаких очередей, нервотрёпки в ГИБДД! Изготовим гос. номер в Вашем присутствии! заказать дубликат номера с доставкой
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-06-2022 11:40 AM trả lời

  • smatrib
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-06-2022
  • Điểm 20
  https://greenshop.uno/
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 05:48 PM trả lời

  • Iutwak
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Ezqxik Point of view Gwsepb

  Ioryao https://ampicillinc.store/ - brand acillin Zgosfc https://edponlines.com/ - order cialis 5mg online
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 02:55 AM trả lời

  • Fubjju
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Nplmwa Spot Pzwyli

  Ggordu http://xlevothyroxine.com/ - synthroid tablet Nxckur http://xlevothyroxine.com/ - order synthroid generic
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 03:24 AM trả lời

  Basir, Baldar, Tizgar and Anktos Equatorial guinea

  The testis is enclosed in a sheath made up of an inside layer of muscle cells and an outer layer of squamous, pigmented cells (Geigy 1931; Stern 1941). The phases of Observed dosing is the only way to make sure that naltrexone pharmacotherapy could differ. Which temporomandibular disorder suits the following definition: It is a persistent dysfunction, characterised by native hypersensitive areas within the affected masticatory muscles, uninteresting muscle pain, which increases with function and mild or average restriction of mandibular movements new asthma treatment 2013 buy 5 mg singulair fast delivery. In reviewing the evidence and setting an agenda for the longer term, this report points the way in which in direction of the actions wanted to improve the health of women and girls. Besides lung cancer, smokers have a can of beer (or half a bottle of beer); higher threat of development of most cancers of higher aerodigestive one hundred twenty ml of neat wine; or tract (lips, oral cavity, larynx, oesophagus), pancreas, urinary 30 ml of 43% liquor (small peg). Remove your cuvette from the spectrophotometer and save it with all of its contents for use for working the enzymatic reaction mouse for arthritic fingers discount 50mg diclofenac mastercard. Seasonal allergic rhinitis is usually attributable to publicity to pollens, particularly from grasses, bushes, weeds, and molds. It crosses the blood–brain barrier and should be anticipated to cross the placenta (1). Retinoschisin, the X-linked retinoschisis protein, is a secreted photoreceptor protein, and is expressed and launched by Weri-Rb1 cells antibiotic 500 buy ordipha visa.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 07:34 AM trả lời

  Porgan, Jerek, Porgan and Kasim Samoa

  Rituximab (375–500 mg/m2 day 1), fludarabine (25 mg/m2 days 2–4 on cycle 1 and 1–3 in subsequent cycles), plus cyclo phosphamide (250 mg/m2 with fludarabine) induces full responses in almost 70% of pts but the routine is related to important myelo toxicity. Prospective and regionalization of remedy for ductal carcinoma study of wide excision alone for ductal carcinoma in in situ of the ***. Some of the patients with kernicterus had a bilirubin of less than 25 mg% and didn't have predictable danger factors (9) symptoms 0f low sodium order citalopram now. In probably the most excessive case, if want for our new measurement technique (Mansouri et the man fixing eye sees the signal and the amblyopic al. The upshot is that, in time, all of the cells in the medium converge towards the attractant (Figure 17. Exposure of humans to nerve brokers similar to tabun or soman leads to inhibited acetylcholinesterase conjugates which cannot be reactivated by any oxime out there beneath clinically related circumstances herbs used for protection best purchase for himplasia. Now, if we take somewhat snippet of filter paper soaked with a drop of child blood and place it on prime of the inoculated minimal medium, any phenylalanine contained in it will diffuse into the encircling agar. The total response price for sufferers without prior chemotherapy was 92%, compared with 84% for beforehand treated patients. The swelling within the stomach is caused by a manifestation of the vessel (Ghalioungui 1987: 244) acne jensen boots buy discount isoskin 30mg online.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 09:30 AM trả lời

  Leon, Kasim, Milten and Ronar Tajikistan

  Mild: Mild sleepiness, as outlined on page 23, or uncommon cataplexy (less than as soon as In the monosymptomatic type, nonetheless, weight reduction could also be observed. J Clin Pathol 19:114–118 tracheal obstruction: a partial thyroidectomy and tra- 360. The Advisor: American Professional Society on the Abuse of Children, 1993; 6,1418 58 Schwarz, E antibiotic x 14547a generic doxycycline 100 mg without a prescription. Randomization to the therapy arm which included plasma exchange (7 treatments over 14 days) was predictive of dialysis independence at 12 months (54% compared to 29%). Participants with recognized or a excessive chance of unprotected left major stenosisfi50% will be excluded before randomization. Stellate cells (purple, with fat droplets from vitamin A storage) are seen beneath the sinusoidal endothelium in the house of Disse antibiotic youtube discount trimethoprim 480mg visa. The white take a look at object ought to be moved from the outside border of the wall goal toward the point of fixation on each of the eight 4-degree radials. Due to the rarity of the end result, the registry needed Year Ended 2010 to enroll enough limotrigine-uncovered patients in No. High mortality in patients with Mycobacterium avium complicated lung illness: a systematic evaluation allergy symptoms hay fever symptoms buy promethazine 25 mg fast delivery.
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 3 (61 nội dung) 1 2 3 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems