Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN CỦA HADOOP (Hadoop HDFS Commands)

Bài cuối 11-03-2022 01:25 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 11-03-2022 01:25 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 28,320

  MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN CỦA HADOOP (Hadoop HDFS Commands)

  MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN CỦA HADOOP (Hadoop HDFS Commands)

  bis.net.vn, chuc1803@gmail.com

  Bài viết này giới thiệu một số lệnh cơ bản của Hadoop (để thực hành bạn phải cài đặt hadoop và đã cấu hình hadoop cluster, xem cài đặt hadoop tại đây: )


  1.help command: hiển thị tất cả các lệnh có sẵn của hadoop và cách sử dụng chúng.

  pháp:  $ hadoop fs –help

  Để xem cách sử dụng của một câu lệnh cụ thể, dùng -help <lệnh>. Ví dụ để xem cách sử dụng câu lệnh ls, sử dụng lệnh $ hadoop fs –help ls

   

   

  2.usage command: sử dụng để xem tất cả các tùy chọn của một lệnh trong hdfs. Ví dụ để xem tất cả các tùy chọn của lệnh ls trong hdfs, sử dụng: $ hadoop fs –usage ls

  3.ls command: liệt kê tất cả các file và thư mục của thư mục hiện hành

  pháp: $ hadoop fs -ls

  Câu lệnh trên liệt kê tất cả các file và thư mục /user/cloudera (thư mục mặc định của Cloudera VM. Câu lệnh trên tương tự: $ hadoop fs –ls /user/cloudera)


  $ hadoop fs –ls /

  Lệnh trên hiển thị tất cả các file và thư mục con của thư mục gốc (root directory) của HDFS.


  4.mkdir command: tạo thư mục mới trong HDFS.

  dụ: tạo thư mục có tên bigdata trong thư mục /user/cloudera

  $ hadoop fs –mkdir /user/cloudera/bigdata


  Chú ý: để tạo thư mục trong thư mục gốc (root directory) bạn phải có quyền truy cập, bạn phải sử dụng superuser permission để tạo thư mục trong thư mục gốc. Ví dụ để tạo thư mục bigdata trong thư mục gốc, sử dụng lệnh sau:

  $ sudo –u hdfs hadoop fs –mkdir /bigdata


  5.copyFromLocal command: copy file từ local lên HDFS

  dụ có file hello.txt trong thư mục /home/cloudera/Desktop trên local như sau

   

  Copy file hello.txt từ /home/cloudera/Desktop lên thư mục /user/cloudera/bigdata trong HDSF như sau (thư mục hiện hành của local là /home/cloudera/Desktop):

  $ hadoop fs –copyFromLocal hello.txt /user/cloudera/bigdata


  6.put command: giống như lệnh copyFromLocal

  dụ để copy file sample1.txt từ thư mục local /home/cloudera/Desktop lên thư mục /user/cloudera/bigdata trong HDSF, sử dụng lệnh put như sau

   $ hadoop fs –put /home/cloudera/Desktop/sample1.txt /user/cloudera/bigdata


  7.moveFromLocal command: lệnh này giống như lệnh put và copyFromLocal nhưng sẽ xóa file gốc ở local

  dụ di chuyển file sample2.txt từ thư mục local /home/cloudera/Desktop lên thư mục /user/cloudera/bigdata trong HDSF

  $hadoop fs –moveFromLocal /home/cloudera/Desktop/sample1.txt /user/cloudera/bigdata

  8.copyToLocal: copy file từ HDFS về local

  Copy file test.txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata về thư mục /home/cloudera/Desktop của local filesystem


  Để copy file từ HDFS về local còn có lệnh get sử dụng tương tự như lệnh copyFromLocal. Ví dụ để Copy file test.txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata về thư mục /home/cloudera/Desktop của local filesystem sử dụng lệnh get như trên.

  9.cat command: xem nội dung file

  Xem nội dung file hello.txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata:

  $ hadoop fs –cat /user/cloudera/bigdata/hello.txt


  10.du command: hiển thị dung lượng của các file và thư mục; df hiển thị dung lượng của HDFS

  $ hadoop fs –du /user/cloudera/bigdata

  $ hadoop fs –df


  11.cp command: copy file trong hệ thống HDFS

  Tạo thư mục test trong /user/cloudera/

  $ hadoop fs –mkdir /user/cloudera/test

  Copy file hello.txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata sang /user/cloudera/test trong HDFS: $ hadoop fs –cp /user/cloudera/bigdata/hello.txt /user/cloudera/test


  12.mv command: di chuyển file trong HDFS

  Chuyển tất cả các file .txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata sang thư mục /user/cloudera/test trong HDFS

  $ hadoop fs –mv /user/cloudera/bigdata/*.txt /user/cloudera/test


  13.rm command: xóa file hoặc thư mục trong HDFS

  Xóa file hello.txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata:

  $ hadoop fs –rm -r /user/cloudera/bigdata/hello.txt

  Xóa thư mục bigdata trong HDFS

  $ hadoop fs –rm -r /user/cloudera/bigdata/hello.txt

  14.touchz command: tạo file trống trong HDFS

  Tạo file trống test1.txt trong thư mục /user/cloudera/bigdata

  $ hadoop fs –touchz /user/cloudera/bigdata/test1.txt

  15.getmerge command: lệnh này dùng để gộp nội dung nhiều file trong HDFS thành 1 file và lưu xuống local file.

  Hình dưới đây minh họa gộp 2 file hello1.txt và hello2.txt trong thư mục bigdata trên HDFS thành file hello_merge.txt lưu trong local file system. Chú ý, sử dụng tham số -nl để thêm dòng trống vào giữa 2 file


  16.appendToFile command: lệnh này bổ sung nội dung vào file, sử dụng tương tự như lệnh getmerge

   
  XEM VIDEO HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY 
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems