Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Xây dựng mô hình Deep Learning Sử dụng mạng nơ ron tích chập (CNN - Convolutional Neural Networks) để nhận dạng chữ số viết tay

Bài cuối 08-14-2018 02:15 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 08-14-2018 02:15 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,255

  Xây dựng mô hình Deep Learning Sử dụng mạng nơ ron tích chập (CNN - Convolutional Neural Networks) để nhận dạng chữ số viết tay

  Xây dựng mô hình Deep Learning Sử dụng mạng nơ ron tích chập (CNN - Convolutional Neural Networks) để nhận dạng chữ số viết tay

  chuc1803@gmail.com

  Mạng nơ ron tích chập (CNN) được sử dụng rất phổ biến trong nhận dạng ảnh và nhiều lĩnh vực của AI nhất là computer vision. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng Keras với Tensorflow phía backend để xây dựng Deep learning model để nhận diện chữ số trên bộ dữ liệu rất nổi tiếng của MNIST.

  Quy trình triển khai một CNN như hình sau:

  Xem thêm về CNN tại Đây (http://adventuresinmachinelearning.com/convolutional-neural-networks-tutorial-tensorflow/)

  Dataset sử dụng là để nhận dạng chữ số viết tay (từ 0 đến 9) thuộc MNIST dataset, gồm 60000 training images và 10,000 testing images. Mỗi image có kích thước 28x28.

  Download Code Python tại Đây
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems