Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Data Mining and Business Intelligence

Data Mining and Business Intelligence- Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
Bài mới
Trang 1 trong số 5 (85 nội dung) 1 2 3 4 5 Tiếp theo >

Bài viết

Chủ đề Trả lời
Bài phổ biến
Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi Dennygeopy , 05-20-2022 08:48 AM
18
Bài phổ biến
Vấn đề tiền xử lý dữ liệu trong Data Mining
Bài viết cuối được viết bởi payolf , 05-07-2022 06:22 AM 1, 2
44
Bài phổ biến
Phân tích kết hợp (Conjoint Analysis)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-02-2022 08:12 PM
0
Bài phổ biến
Cách sử dụng YOY, YTD trong phân tích dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 04-30-2022 07:24 PM
0
Bài phổ biến
Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi ttquynhpham , 03-12-2022 02:16 PM
5
Bài phổ biến
KÊNH YOUTUBE TỰ HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 03-11-2022 04:34 PM
0
Bài phổ biến
Feature Scaling (Chuẩn hóa dữ liệu)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 03-08-2022 10:27 AM
0
Bài phổ biến
Khai phá luật kết hợp với Weka
Bài viết cuối được viết bởi thuylinhnguyen , 10-16-2021 03:07 PM
16
Bài phổ biến
Phương pháp phân tích thứ bậc AHP
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 09-01-2021 03:27 PM
0
Bài phổ biến
Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)
Bài viết cuối được viết bởi chaukhoa , 06-25-2021 06:07 PM 1, 2
31
Bài phổ biến
Phân tích dãy số thời gian (Time Series Analysis)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 06-24-2021 05:27 PM
0
Bài phổ biến
Phân khúc khách hàng sử dụng phân tích...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 06-14-2021 05:57 PM
0
Bài phổ biến
Thuật toán K láng giềng gần nhất
Bài viết cuối được viết bởi vanvui , 05-22-2021 02:54 PM
10
Bài phổ biến
TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI THƯ VIỆN SEABORN TRONG PYTHON (DATA...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 07-15-2020 02:20 PM
0
Bài phổ biến
Phân cụm dữ liệu bằng K-means với Python
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 07-13-2020 05:21 PM
0
Bài phổ biến
Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 07-08-2020 03:21 PM
0
Bài phổ biến
Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định với Python
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-28-2020 07:22 PM
0
Bài phổ biến
Sử dụng công cụ Solver trong MS Excel để giải bài toán...
Bài viết cuối được viết bởi bongbongtrhoa , 01-02-2020 09:02 PM
3
Bài phổ biến
Phân tích dữ liệu với Pivot Table trong Excel
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 11-24-2019 10:56 AM
0
Bài phổ biến
Lấy dữ liệu chứng khoán từ Yahoo Finance và trực quan hóa...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 11-21-2019 09:49 PM
0
Tuỳ chọn
Trang 1 trong số 5 (85 nội dung) 1 2 3 4 5 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems