Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu với Baysesian Network

Bài cuối 09-11-2014 12:33 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 09-11-2014 12:33 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,310

  Xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu với Baysesian Network

  Xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu với Baysesian Network

  chuc 1803@gmail.com 

  Phân lớp dữ liệu dựa vào lý thuyết về Bayes được sử dụng rộng rãi trong khai phá dữ liệu bởi tính đơn giản, dễ hiểu (xem thêm về lý thuyết Bayes trong phân lớp dữ liệu tại đây : http://bis.net.vn/forums/t/390.aspx). Bài viết này giới thiệu về cách  xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu sử dụng Baysian Network.

  Mô tả tình huống ứng dụng: Xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu sử dụng Baysian network để dự đoán giới tính (Gender: Male|Female) dựa vào 2 thông số là độ dài của tóc (Hair Length: Short, Medium, Long) và chiều cao (Height: tính bằng cm).

  Chú ý: 2 thuộc tính Gender và Hair Length có kiểu dữ liệu rời rạc (discrete) và Height có kiểu liên tục (continuous). Gender là thuộc tính phân lớp (biến phụ thuộc), Hair Length và Height là biến độc lập

  1.     Xây dựng mô hình (Baysian Network)

  Xây dựng một Baysian Network gồm các bước sau:

  1.     Tạo mới một Network

  2.     Tạo các node cho Network

  3.     Liên kết các node (link)

  4.     Thiết lập các phân bố (distribution) của các node

  5.     Thực thi mô hình (Query)

  6.     Kiểm chứng mô hình (Evidence)

  Tạo mới một Network: Click File| New để tạo một Baysian Network mới.

  Tạo các node cho Network: Network| Node

  Tạo node Gender: Trên Tab  Network click Node, khai báo name: Gender, các giá trị (state) của node như hình sau:

            Tương tự, tạo các node Hair LengthHeight như sau:

   

  Tạo liên kết (links) giữa các node

  Tạo liên kết từ node Gender tới node Hair Length

  Trên Tab Network, click the Link

  From : Chọn Gender node.

  To: Chọn  Hair Length node.

  Click the OK.

  Tương tự, Tạo liên kết từ node Gender tới node Height kết quả như trên:

   Thiết lập các phân bố xác suất (distributions) cho các node

  Giả sử ta có phân bố xác suất của giới tính P(Gender) như sau:

  Gender = Female

  Gender = Male

  0.51

  0.49

  Chọn node Gender và bấm vào distribution, nhập các giá trị như sau:

  Nhập phân bố xác suất của Hair Length node theo giới tính P(Hair Length | Gender), giả sử như sau:

  Gender

  Hair Length = Short

  Hair Length = Medium

  Hair Length = Long

  Female

  0.1

  0.4

  0.5

  Male

  0.8

  0.15

  0.05

  Nhập phân bố xác suất của node Height theo giới tính, giả sử như sau:

  P(Height | Gender=Female)

  Mean

  Variance

  162.56

  50.58

  P(Height | Gender=Male).

  Mean

  Variance

  176.022

  50.58


  Thực thi mô hình (Query)

  Trong mục Query|Add|Explorer| Add Variable

  Chọn Gender and Hair Length trong khung bên trái đưa qua khung bên phải, như sau:

  Trong Tab Query Explorer, chọn Add Customer

  Chọn  GenderHeight , click  Add, kết quả như sau:


  Kết quả query như sau:
   

  Kiểm chứng mô hình

  Giả sử muốn phân tích sự phụ thuộc của GenderHeight  dựa vào Hair Length, ta thực hiện như sau :

  Chọn node Hair Length trong Network Viewer.

  Click  nút Edit Evidence trong tab (hoặc double click vào node Hair Length), chọn giá trị cho Hair LengthShort.

  Click on the Apply button, trên tab Evidence.

  Kết quả như sau:


  Tương tự, có thể đưa vào các chứng cứ (Evidence) của 1 node nào đó để phân tích mối quan hệ với các node khác trong Network

  2. Sử dụng Baysian Network để phân lớp dữ liệuGiả sử có dữ liệu thu thập được gồm 100 người với dữ liệu như sau

  Gender Hair Length Height
  Female Medium 159.64532
  Male Short 178.50209
  Female Short 170.2725
  Female Medium 160.31395
  Female Long 156.32858
  Female Long 165.43799
  Male Short 177.59889
  Female Medium 161.11003
  Male Short 166.09811
  Female Long 173.34889
  Xem chi tiết ở file đính kèm

  Mục đích: Sử dụng Bayesian network đã xây dựng ở trên để thực hiện phân lớp dữ liệu.

  Data set có 100 dòng dữ liệu. Chúng ta sử dụng thuộc tính Hair LengthHeight để dự đoán Gender. Trong data set có một số giá trị bị thiếu (missing), tuy nhiên đây không phải vấn đề đối với Baysian Network, model vẫn làm việc với các thuộc tính còn lại

  Bước 1: Mở Baysian Network đã xây dựng như trên

  Bước 2: Kết nối với dữ liệu (data set)

  Trong Tab Data, chọn Data Connections, chọn Data Source chứa data set (trong ví dụ này dùng SQL Server để lưu trữ data set với database name là “DataSet”, table : TrainingData)

  Chú ý: Để đơn giản, có thể sử dụng MS Excel để lưu trữ data set, khi đó connection data chọn MS Excel)

  Sau khi kiểm tra kết nối data set thành công, chọn mục Batch Query, trong mục Data table chọn Data connection đã khai báo và chọn bảng dữ liệu chứa data set trong mục Data

   Bấm OK, trong mục Data Map chọn Information, chọn Gender như hình sau:

  Bấm OK, trong mục Batch Query, chọn các mục sau và bấm Start để xem kết quả phân lớp

  ·        LogLikelihood

  ·        Predict(Gender)

  ·        PredictProbability(Gender)

  ·        Gender

   
  Ma trận phân lớp (Confusion matrix)

  Vì trong data set có chứa giá trị đã biết của cột Gender (Actual), để xem hiệu quả dự đoán của mô hình chúng ta có thể sử dụng ma trận phân lớp.

  Trong tab statistics  chọn Confusion Matrix

  Bấm OK, kết quả như sau: 

  Actual: Giá trị thực tế (đã biết) của biến Gender trong data set

  Predicted: Giá trị dự đoán của biến Gender được xác định bởi Model

  Độ chính xác (Accuracy) của model được tính là tổng của đường chéo chia cho tổng của 4 ô trong bảng.

   

   

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems