Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Accuracy » Precision (RSS)
  • Nói thêm về dữ liệu

    Nói thêm về dữ liệu ( Chuc1803@gmail.com ) Dữ liệu (Data) được hiểu đó là các tài liệu (Number, Text, Images, Audio, Video…) mô tả các đối tượng (objects), sự kiện (events), hoạt động (activities). Dữ liệu được thu thập thông qua quá trình...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 10-08-2014
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems