Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Accuracy (RSS)
 • Nói thêm về dữ liệu

  Nói thêm về dữ liệu ( Chuc1803@gmail.com ) Dữ liệu (Data) được hiểu đó là các tài liệu (Number, Text, Images, Audio, Video…) mô tả các đối tượng (objects), sự kiện (events), hoạt động (activities). Dữ liệu được thu thập thông qua quá trình...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 10-08-2014
 • Re: Cây quyết định (Decision Tree)

  Cảm ơn thầy nhiều! Em còn chưa hiểu về các phương pháp tập hợp mô hình (Ensemble-based), ví dụ như BAGGING (Breiman), BOOSTING (Freund&Schapire), RANDOM FOREST (Breiman) đều dựa trên thành phần lỗi bias và variance. Ví dụ như: (Số để xếp hạng) BAGGING...
  Gửi đến Forum bởi trieuviem lúc 02-18-2012
 • Sử dụng Lift Chart để đánh giá hiệu quả các mô hình khai phá dữ liệu

  Sử dụng Lift Chart để đánh giá hiệu quả các mô hình khai phá dữ liệu Nguyễn Văn Chức – chuc. nv@due.edu.vn Ta biết rằng để đánh giá hiệu quả của các mô hình khai phá dữ liệu (Data Mining Models – DMM), chúng ta có thể căn...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 06-08-2011
Trang 1 trong số 1 (3 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems