Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » BI (RSS)
 • Giới thiệu Pentamic Business Intelligence Software!

  Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn xã hội. Làm...
  Gửi đến Forum bởi Nhim_TrumSo lúc 04-11-2015
 • Text Mining với Business Intelligence Development Studio của MS SQL SERVER

  Text Mining với Business Intelligence Development Studio của MS SQL SERVER Nguyễn Văn Chức – chuc.nv@due.edu.vn Bài viết này giới thiệu qui trình thực hiện một Text mining Model (nhiệm vụ cụ thể trong bài viết này là Text classification) với công cụ BIDS của MS...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-24-2011
 • Kỹ thuật Sequence Analysis với Microsoft Sequence Clustering

  Kỹ thuật phân Sequence Analysis với Microsoft Sequence Clustering Nguyễn Văn Chức – chuc.nv@due.edu.vn Trong lĩnh vực data mining, Sequence Analysis là được sử dụng để phát hiện các chuỗi giá trị hay sự kiện có tính thứ tự theo thời gian (Sequence được hiểu là...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-19-2011
 • Khai phá luật kết hợp với Microsoft Association Rule

  Khai phá luật kết hợp với Microsoft Association Rule Nguyễn Văn Chức - chuc1803@gmail.com Khai phá luật kết hợp (Association Rule Discovery) là kỹ thuật rất quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu. Mục đích của việc khai phá luật kết hợp là tìm ra các mối...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-15-2011
 • Giới thiệu kỹ thuật Forecasting với Microsoft Time Series

  Giới thiệu kỹ thuật Forecasting với Microsoft Time Series Nguyễn Văn Chức – chucnv@ud.edu.vn Trong Data Mining, Forecasting được sử dụng để dự đoán (giá trị, xu hướng) tương lai dựa vào dữ liệu lịch sử. Time Series là phương pháp điển hình của Forecasting dùng...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-14-2011
 • Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá dữ liệu Business Intelligence Development Studio (BIDS) của Microsoft

  Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá dữ liệu Business Intelligence Development Studio (BIDS) của Microsoft Nguyễn Văn Chức – chuc1803@gmail.com BIDS là công cụ cho phép tổ chức quản lý và khai thác kho dữ liệu (Xử lý phân...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-12-2011
 • Re: Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu

  Cảm ơn về bài viết rất bổ ích của anh. Anh có thể cung cấp thêm một số thông tin về thông số seed trong WEKA và Vitualize Tool được không ạ?
  Gửi đến Forum bởi nhung.vttn@gmail.com lúc 04-25-2011
 • Khai phá luật kết hợp với Weka

  Khai phá luật kết hợp với Weka (Association Rule Mining with WEKA ) Nguyễn Văn Chức – chuc1803@gmail.com Trong lĩnh vực Data Mining, mục đích của luật kết hợp (Association Rule - AR) là tìm ra các mối kết hợp (Association) hay tương quan (Correlation) giữa các đối...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 12-26-2010
 • Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu

  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu Nguyễn Văn Chức – chuc1803@gmail.com 1.Giới thiệu về kỹ thuật phân cụm trong Khai phá dữ liệu (Clustering Techniques in Data Mining) Phân cụm là kỹ thuật rất quan trọng trong khai phá dữ liệu, nó...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 12-02-2010
 • Thuật toán K láng giềng gần nhất

  Thuật toán K – Láng giềng gần nhất (K-Nearest Neighbors) Nguyễn Văn Chức – chuc.nv@due.edu.vn 1. Giới thiệu thuật toán K-Nearest Neighbors K-Nearest Neighbors algorithm (K-NN) được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực Data Mining. K-NN là phương pháp để phân lớp...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 11-13-2010
Trang 1 trong số 2 (13 nội dung) 1 2 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems