Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » PivotTable (RSS)
  • Phân tích dữ liệu với Pivot Table trong Excel

    PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PIVOT TABLE TRONG EXCEL chuc1803@gmail.com Pivot table và Pivot Chart là công cụ rất mạnh trong Excel để tổng hợp và vẽ đồ thị rất nhanh chóng và hữu ích. Bài viết này hướng dẫn sử dụng Pivot table để phân tích dữ...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 11-24-2019
  • Phân tích dữ liệu với PivotTable trong Excel

    Phân tích dữ liệu với PivotTable trong Excel Nguyễn Văn Chức – chucnv@ud.edu.vn Thống kê là nền tảng của khai phá dữ liệu. Vì vậy, hiểu và triển khai được một dự án phân tích dữ liệu thống kê là rất cần thiết và sẽ giúp ích...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 09-04-2011
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems