Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Python » K-Means (RSS)
  • Phân cụm dữ liệu bằng K-means với Python

    Phân cụm dữ liệu bằng K-means với Python chuc1803@gmail.com , bis.net.vn K-means là thuật toán rất quan trọng và được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật phân cụm dữ liệu. Tư tưởng chính của thuật toán K-means là tìm cách gom các đối tượng (objects)...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 07-13-2020
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems