Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Python (RSS)
 • TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI THƯ VIỆN SEABORN TRONG PYTHON (DATA VISUALIZATION WITH SEABORN LIBRARY IN PYTHON)

  TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI THƯ VIỆN SEABORN TRONG PYTHON (DATA VISUALIZATION WITH SEABORN LIBRARY IN PYTHON) chuc1803@gmail.com , bis.net.vn Seaborn là thư viện rất mạnh và dễ sử dụng để trực quan hóa dữ liệu trên Python. Bài viết này hướng dẫn sử dụng Seaborn để trực...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 07-15-2020
 • Phân cụm dữ liệu bằng K-means với Python

  Phân cụm dữ liệu bằng K-means với Python chuc1803@gmail.com , bis.net.vn K-means là thuật toán rất quan trọng và được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật phân cụm dữ liệu. Tư tưởng chính của thuật toán K-means là tìm cách gom các đối tượng (objects)...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 07-13-2020
 • Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định với Python

  Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định với Python chuc103@gmail.com , bis.net.vn Cây quyết định (Decision Tree) là kỹ thuật phân lớp dữ liệu được sử dụng phổ biến trong khai phá dữ liệu bởi tính đơn giản, dễ hiểu và hiệu quả. (xem thêm về cây quyết định...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 05-28-2020
 • Lấy dữ liệu chứng khoán từ Yahoo Finance và trực quan hóa dữ liệu với Python

  Lấy dữ liệu chứng khoán từ Yahoo Finance và trực quan hóa dữ liệu với Python chuc1803@gmail.com, http://bis.net.vn Bài viết này giới thiệu cách lấy dữ liệu chứng khoán trên https://finance.yahoo.com của 4 công ty lớn là Apple, Google, Facebook, Amazon...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 11-21-2019
 • Data Visualization with seaborn library in Python

  Data Visualization with seaborn library in Python chuc1803@gmail.com; http://bis.net.vn #import libraries and load dataset (download dataset here ) #show the dataset (the first 10 records) #dataset infomation #Pie Chart by Skill skill_group=data.groupby('Skill').size() skill_group.plot(kind='pie'...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 06-09-2019
 • Building classification model with Python Step by Step

  Building classification model with Python Step by Step Chuc1803@gmail.com Bài viết này giới thiệu cách xây dựng các mô hình phân lớp dữ liệu bằng ngôn ngữ Python theo các bước sau: 1. Loading the dataset. 2. Summarizing the dataset. 3. Visualizing the...
  Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 08-02-2018
Trang 1 trong số 1 (6 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems