Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Variance » Accuracy (RSS)
  • Re: Cây quyết định (Decision Tree)

    Cảm ơn thầy nhiều! Em còn chưa hiểu về các phương pháp tập hợp mô hình (Ensemble-based), ví dụ như BAGGING (Breiman), BOOSTING (Freund&Schapire), RANDOM FOREST (Breiman) đều dựa trên thành phần lỗi bias và variance. Ví dụ như: (Số để xếp hạng) BAGGING...
    Gửi đến Forum bởi trieuviem lúc 02-18-2012
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems