Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Variance (RSS)
  • Re: Cây quyết định (Decision Tree)

    Cảm ơn thầy nhiều! Em còn chưa hiểu về các phương pháp tập hợp mô hình (Ensemble-based), ví dụ như BAGGING (Breiman), BOOSTING (Freund&Schapire), RANDOM FOREST (Breiman) đều dựa trên thành phần lỗi bias và variance. Ví dụ như: (Số để xếp hạng) BAGGING...
    Gửi đến Forum bởi trieuviem lúc 02-18-2012
  • Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

    Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu Nguyễn Văn Chức – chuc1803@gmail.com Ta biết rằng 4 lĩnh vực liên quan của khai phá dữ liệu gồm thống kê (statistics), Máy học (Machine Learning), Cơ sở dữ liệu (Database) và trực quan hóa dữ liệu (Visualization...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 06-24-2011
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems