Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » sps (RSS)
  • Phần mềm Quản lý Nhân sự tiền lương Silk People Suite (SPS)

    Phần mềm Silk People Suite là một phần mềm quản lý nguồn nhân lực toàn diện nhất hiện nay tại Việt Nam . Giúp các công ty tối đa hóa nguồn nhân lực một cách hiệu quả như tuyển dụng, nhân sự, đào tạo, thiết lập các chính sách về...
    Gửi đến Forum bởi duyvo lúc 01-30-2015
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems