Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Ai đang trực tuyến

Danh sách các thành viên đang trực tuyến

Có 0 thành viên trực tuyến

Có 46 khách trực tuyến

Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
11-24-2017 07:40 PM  BIS
11-24-2017 07:40 PM  Trang không tìm thấy
11-24-2017 07:40 PM  Thuật toán K láng giềng gần nhất
11-24-2017 07:40 PM  Trang không tìm thấy
11-24-2017 07:40 PM  Trang không tìm thấy
11-24-2017 07:40 PM  Trang không tìm thấy
11-24-2017 07:40 PM  Trả lời
11-24-2017 07:40 PM  BIS
11-24-2017 07:40 PM  BIS
11-24-2017 07:41 PM  Trả lời
11-24-2017 07:41 PM  BIS
11-24-2017 07:41 PM  Vấn đề tiền xử lý dữ liệu trong Data Mining
11-24-2017 07:41 PM  BIS
11-24-2017 07:41 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
11-24-2017 07:41 PM  Thói quen tốt khi viết câu lệnh SQL (Phần 2)
11-24-2017 07:41 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
11-24-2017 07:42 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
11-24-2017 07:42 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
11-24-2017 07:42 PM  Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong SQL Server
11-24-2017 07:42 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
11-24-2017 07:43 PM  Tìm theo từ khóa: Entropy - BIS
11-24-2017 07:43 PM  Giới thiệu kỹ thuật phân cụm dữ liệu với SQL SERVER Analysis Services
11-24-2017 07:43 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
11-24-2017 07:43 PM  Tìm theo từ khóa: Variance - BIS
11-24-2017 07:44 PM  Data Mining
11-24-2017 07:44 PM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
11-24-2017 07:44 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
11-24-2017 07:45 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
11-24-2017 07:45 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
11-24-2017 07:45 PM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
11-24-2017 07:45 PM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
11-24-2017 07:46 PM  Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
11-24-2017 07:46 PM  ai có tài liệu phần mềm quản lý phòng thực hành khoa cơ khí không giúp minh với môn thiết kế cơ sở dữ liệu :((
11-24-2017 07:46 PM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
11-24-2017 07:47 PM  BIS
11-24-2017 07:47 PM  BIS - Vững bước cùng doanh nghiệp số
11-24-2017 07:47 PM  Thiết kế Website
11-24-2017 07:47 PM  BIS
11-24-2017 07:48 PM  Tìm theo từ khóa: oracle - BIS
11-24-2017 07:48 PM  Thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ
11-24-2017 07:48 PM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
11-24-2017 07:48 PM  Thông báo từ Ban Quản Trị
11-24-2017 07:48 PM  Sử dụng con trỏ CSDL trong lập trình với SQL
11-24-2017 07:48 PM  Tìm theo từ khóa: Apriori - BIS
11-24-2017 07:49 PM  Tìm theo từ khóa: BackPropagation - BIS
11-24-2017 07:49 PM  Ai đang trực tuyến
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems