Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Ai đang trực tuyến

Danh sách các thành viên đang trực tuyến

Có 1 thành viên trực tuyến

Tên đăng nhập Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
ApokoaloKat 02-20-2018 08:49 AM  Diễn đàn

Có 58 khách trực tuyến

Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
02-20-2018 08:45 AM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
02-20-2018 08:46 AM  BIS
02-20-2018 08:46 AM  Tìm kiếm
02-20-2018 08:46 AM  BIS
02-20-2018 08:46 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
02-20-2018 08:46 AM  BIS
02-20-2018 08:46 AM  Trả lời
02-20-2018 08:46 AM  BIS
02-20-2018 08:47 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
02-20-2018 08:47 AM  Trả lời
02-20-2018 08:47 AM  BIS
02-20-2018 08:47 AM  Sử dụng công cụ Solver trong MS Excel để giải bài toán tối ưu
02-20-2018 08:47 AM  Trả lời
02-20-2018 08:47 AM  BIS
02-20-2018 08:48 AM  BIS
02-20-2018 08:48 AM  Xin hướng đẫn kết nối website php với sql server 2005 được đặt trên vps
02-20-2018 08:48 AM  BIS
02-20-2018 08:48 AM  OLAP-Kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến với SQL SERVER
02-20-2018 08:48 AM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
02-20-2018 08:48 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
02-20-2018 08:48 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
02-20-2018 08:49 AM  [Giới thiệu] Cộng đồng Business Analyst Việt Nam – IIBA Vietnam Chapter
02-20-2018 08:49 AM  BIS
02-20-2018 08:49 AM  Xin hướng dẫn tạo CUBE OLAP trên web
02-20-2018 08:49 AM  Sử dụng gói quantmod trong R để lấy dữ liệu tài chính trên Internet
02-20-2018 08:49 AM  Tìm theo từ khóa: PCA - BIS
02-20-2018 08:49 AM  Khai phá luật kết hợp với R
02-20-2018 08:49 AM  Phân tích thành phần chính với R
02-20-2018 08:49 AM  Phân tích nhân tố khám phá với R
02-20-2018 08:50 AM  BIS
02-20-2018 08:50 AM  Xin hướng dẫn tạo CUBE OLAP trên web
02-20-2018 08:50 AM  Tìm theo từ khóa: Quantmod - BIS
02-20-2018 08:50 AM  BIS
02-20-2018 08:50 AM  Building a neural network with R
02-20-2018 08:50 AM  Trích chọn thuộc tính trong R
02-20-2018 08:50 AM  BIS
02-20-2018 08:51 AM  Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp
02-20-2018 08:51 AM  BIS
02-20-2018 08:51 AM  BIS
02-20-2018 08:51 AM  BIS
02-20-2018 08:51 AM  BIS
02-20-2018 08:51 AM  Building a neural network with R
02-20-2018 08:51 AM  Phát hiện bất thường (Outliers) bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu
02-20-2018 08:52 AM  Tìm theo từ khóa: PHP - MySQL - BIS
02-20-2018 08:52 AM  Phần mềm Quản lý bán hàng Psoft
02-20-2018 08:52 AM  Lập trình và tư vấn triển khai ứng dụng
02-20-2018 08:52 AM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
02-20-2018 08:52 AM  Thiết kế Website
02-20-2018 08:52 AM  Tìm theo từ khóa: oracle - BIS
02-20-2018 08:52 AM  Thông báo từ Ban Quản Trị
02-20-2018 08:52 AM  Thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ
02-20-2018 08:52 AM  BIS
02-20-2018 08:53 AM  BIS - Vững bước cùng doanh nghiệp số
02-20-2018 08:53 AM  Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá dữ liệu Business Intelligence Development Studio (BIDS) của Microsoft
02-20-2018 08:53 AM  Tìm theo từ khóa: Weka - BIS
02-20-2018 08:53 AM  Tìm theo từ khóa
02-20-2018 08:53 AM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
02-20-2018 08:53 AM  Ai đang trực tuyến
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems