Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Ai đang trực tuyến

Danh sách các thành viên đang trực tuyến

Có 0 thành viên trực tuyến

Có 78 khách trực tuyến

Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
06-22-2018 04:28 AM  Data Mining and Business Intelligence
06-22-2018 04:29 AM  BIS
06-22-2018 04:29 AM  Tìm kiếm
06-22-2018 04:29 AM  Xây dựng mô hình khai phá dữ liệu với IBM SPSS Modeler
06-22-2018 04:29 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-22-2018 04:30 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-22-2018 04:30 AM  Tổng quan về ngôn ngữ truy vấn Kho dữ liệu MDX
06-22-2018 04:30 AM  BIS
06-22-2018 04:30 AM  [Giới thiệu] Cộng đồng Business Analyst Việt Nam – IIBA Vietnam Chapter
06-22-2018 04:30 AM  BIS
06-22-2018 04:31 AM  OLAP-Kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến với SQL SERVER
06-22-2018 04:31 AM  Giải pháp tích hợp dữ liệu doanh nghiệp với SQL Server Integration Service (ETL)
06-22-2018 04:31 AM  Phân lớp dữ liệu với Random Forest trong R
06-22-2018 04:31 AM  Sử dụng gói quantmod trong R để lấy dữ liệu tài chính trên Internet
06-22-2018 04:32 AM  Network Visualization with R
06-22-2018 04:32 AM  [Giới thiệu] Cộng đồng Business Analyst Việt Nam – IIBA Vietnam Chapter
06-22-2018 04:32 AM  Giới thiệu kỹ thuật Self Organizing Map (SOM)
06-22-2018 04:32 AM  Network Visualization with R
06-22-2018 04:33 AM  BIS
06-22-2018 04:33 AM  Phân tích hồi qui tuyến tính với SPSS
06-22-2018 04:33 AM  BIS
06-22-2018 04:33 AM  Bài viết chưa trả lời
06-22-2018 04:33 AM  BIS
06-22-2018 04:33 AM  BIS
06-22-2018 04:33 AM  BIS
06-22-2018 04:33 AM  BIS
06-22-2018 04:34 AM  Bài viết mới
06-22-2018 04:34 AM  Có phải ERP Technical Consultant = ERP Implementer ?
06-22-2018 04:34 AM  Kết nối SQL sever 2005 báo lỗi 10061
06-22-2018 04:34 AM  Có thể cài SQL Server Compact Edition cho phiên bản SQL Server 2005 Standart ?
06-22-2018 04:35 AM  Sử dụng gói quantmod trong R để lấy dữ liệu tài chính trên Internet
06-22-2018 04:35 AM  Hướng dẫn cài đặt IIS - Internet Information Service
06-22-2018 04:35 AM  Hướng dẫn cài đặt IIS - Internet Information Service
06-22-2018 04:35 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-22-2018 04:36 AM  Tìm kiếm
06-22-2018 04:36 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-22-2018 04:36 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-22-2018 04:36 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-22-2018 04:37 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-22-2018 04:37 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-22-2018 04:37 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-22-2018 04:37 AM  Data Mining
06-22-2018 04:37 AM  Nhờ các bạn chỉ giúp
06-22-2018 04:38 AM  Tìm theo từ khóa: Entropy - BIS
06-22-2018 04:38 AM  Data Mining
06-22-2018 04:38 AM  BIS
06-22-2018 04:38 AM  Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005
06-22-2018 04:39 AM  BIS
06-22-2018 04:39 AM  Giới thiệu kỹ thuật phân cụm dữ liệu với SQL SERVER Analysis Services
06-22-2018 04:39 AM  Data Mining and Business Intelligence
06-22-2018 04:39 AM  Khai phá luật kết hợp với R
06-22-2018 04:40 AM  BIS
06-22-2018 04:40 AM  Tìm theo từ khóa: Weka - BIS
06-22-2018 04:40 AM  Phân tích thành phần chính với R
06-22-2018 04:40 AM  Tìm theo từ khóa
06-22-2018 04:41 AM  BIS
06-22-2018 04:41 AM  Trích chọn thuộc tính trong R
06-22-2018 04:41 AM  Tìm theo từ khóa: R - BIS
06-22-2018 04:41 AM  Khôi phục lại mật khẩu
06-22-2018 04:41 AM  Xin hướng dẫn tạo CUBE OLAP trên web
06-22-2018 04:41 AM  BIS
06-22-2018 04:42 AM  BIS
06-22-2018 04:42 AM  Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định với R
06-22-2018 04:42 AM  Trả lời
06-22-2018 04:42 AM  BIS
06-22-2018 04:42 AM  Làm việc với dataframe trong R
06-22-2018 04:42 AM  Cơ sở dữ liệu
06-22-2018 04:42 AM  Kho dữ liệu
06-22-2018 04:43 AM  Building a neural network with R
06-22-2018 04:43 AM  Làm việc với dataframe trong R
06-22-2018 04:43 AM  BIS
06-22-2018 04:44 AM  Tổng quan về kho dữ liệu (Data Warehouse)
06-22-2018 04:44 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-22-2018 04:44 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-22-2018 04:44 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-22-2018 04:44 AM  BIS
06-22-2018 04:44 AM  Phân tích dữ liệu bằng đồ thị trong R
06-22-2018 04:45 AM  Ai đang trực tuyến
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems