Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Ai đang trực tuyến

Danh sách các thành viên đang trực tuyến

Có 6 thành viên trực tuyến

Tên đăng nhập Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
enowginaboret 06-23-2017 03:16 AM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
ajeufusifuna 06-23-2017 03:17 AM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
ezoreginonuwi 06-23-2017 03:19 AM  Đã tạo tài khoản
ahgulocbi 06-23-2017 03:20 AM  Đã tạo tài khoản
uvolila 06-23-2017 03:23 AM  Đã tạo tài khoản
lefikikiyen 06-23-2017 03:28 AM  BIS

Có 79 khách trực tuyến

Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
06-23-2017 03:15 AM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
06-23-2017 03:16 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:16 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:19 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:19 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:20 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:21 AM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
06-23-2017 03:22 AM  Trả lời
06-23-2017 03:22 AM  BIS
06-23-2017 03:22 AM  Trả lời
06-23-2017 03:22 AM  BIS
06-23-2017 03:22 AM  Trả lời
06-23-2017 03:22 AM  BIS
06-23-2017 03:22 AM  Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá dữ liệu Business Intelligence Development Studio (BIDS) của Microsoft
06-23-2017 03:23 AM  BIS
06-23-2017 03:23 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:23 AM  BIS
06-23-2017 03:23 AM  BIS
06-23-2017 03:23 AM  BIS
06-23-2017 03:23 AM  BIS
06-23-2017 03:24 AM  BIS
06-23-2017 03:24 AM  BIS
06-23-2017 03:24 AM  Bài viết mới
06-23-2017 03:24 AM  Hướng dẫn cài đặt IIS - Internet Information Service
06-23-2017 03:24 AM  Khai phá luật kết hợp với Weka
06-23-2017 03:24 AM  Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005
06-23-2017 03:24 AM  Phân tích dữ liệu với PivotTable trong Excel
06-23-2017 03:25 AM  Kỹ thuật phân nhóm theo thứ bậc (Hierarchical Clustering Techniques)
06-23-2017 03:25 AM  Xây dựng báo cáo với dịch vụ Reporting Services trong SQL Server
06-23-2017 03:25 AM  Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005
06-23-2017 03:25 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-23-2017 03:25 AM  Download bản Demo phần mềm kế toán Fast Accounting 10.0
06-23-2017 03:25 AM  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast bằng slide
06-23-2017 03:26 AM  Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005
06-23-2017 03:26 AM  Phan mem quan ly ho tich
06-23-2017 03:26 AM  Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
06-23-2017 03:26 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:26 AM  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Web Server HTTP
06-23-2017 03:26 AM  Trả lời
06-23-2017 03:26 AM  BIS
06-23-2017 03:27 AM  Bài viết chưa trả lời
06-23-2017 03:27 AM  BIS
06-23-2017 03:27 AM  Sử dụng công cụ Solver trong MS Excel để giải bài toán tối ưu
06-23-2017 03:27 AM  Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu
06-23-2017 03:27 AM  Hướng dẫn cài đặt IIS - Internet Information Service
06-23-2017 03:27 AM  Diễn đàn
06-23-2017 03:27 AM  Tìm theo từ khóa: BackPropagation - BIS
06-23-2017 03:27 AM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
06-23-2017 03:27 AM  Tìm theo từ khóa: Variance - BIS
06-23-2017 03:28 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:28 AM  Hồi qui Logistic với SQL Server Analysis Services
06-23-2017 03:28 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:28 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-23-2017 03:28 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-23-2017 03:28 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-23-2017 03:28 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-23-2017 03:28 AM  ai có tài liệu phần mềm quản lý phòng thực hành khoa cơ khí không giúp minh với môn thiết kế cơ sở dữ liệu :((
06-23-2017 03:29 AM  Lập trình và tư vấn triển khai ứng dụng
06-23-2017 03:29 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-23-2017 03:29 AM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
06-23-2017 03:29 AM  Trả lời
06-23-2017 03:29 AM  BIS - Vững bước cùng doanh nghiệp số
06-23-2017 03:29 AM  BIS
06-23-2017 03:29 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-23-2017 03:29 AM  BIS
06-23-2017 03:29 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-23-2017 03:30 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-23-2017 03:30 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-23-2017 03:30 AM  Bảng Quyết Định
06-23-2017 03:30 AM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
06-23-2017 03:30 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
06-23-2017 03:30 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
06-23-2017 03:30 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
06-23-2017 03:31 AM  Tìm theo từ khóa: oracle - BIS
06-23-2017 03:31 AM  Đăng ký tham gia
06-23-2017 03:31 AM  BIS
06-23-2017 03:31 AM  Thông báo từ Ban Quản Trị
06-23-2017 03:31 AM  Giới thiệu kỹ thuật phân cụm dữ liệu với SQL SERVER Analysis Services
06-23-2017 03:31 AM  Ai đang trực tuyến
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems