Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Ai đang trực tuyến

Danh sách các thành viên đang trực tuyến

Có 0 thành viên trực tuyến

Có 55 khách trực tuyến

Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
10-16-2018 08:14 AM  Cây quyết định (Decision Tree)
10-16-2018 08:15 AM  BIS
10-16-2018 08:15 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
10-16-2018 08:16 AM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
10-16-2018 08:16 AM  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Web Server HTTP
10-16-2018 08:16 AM  Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
10-16-2018 08:16 AM  Tìm kiếm
10-16-2018 08:17 AM  Một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị kho dữ liệu (Data Warehouse Administrator)
10-16-2018 08:17 AM  BIS
10-16-2018 08:17 AM  BIS
10-16-2018 08:18 AM  Business Intelligence là gì ?
10-16-2018 08:19 AM  BIS
10-16-2018 08:19 AM  BIS
10-16-2018 08:19 AM  BIS
10-16-2018 08:20 AM  Khai phá luật kết hợp với Weka
10-16-2018 08:20 AM  BIS
10-16-2018 08:22 AM  BIS
10-16-2018 08:23 AM  Business Intelligence là gì ?
10-16-2018 08:23 AM  Thiết kế Website
10-16-2018 08:23 AM  BIS
10-16-2018 08:23 AM  Dịch vụ cho thuê phần mềm “PERP ON DEMAND”
10-16-2018 08:23 AM  Vấn đề tiền xử lý dữ liệu trong Data Mining
10-16-2018 08:23 AM  Tổng quan về kho dữ liệu (Data Warehouse)
10-16-2018 08:23 AM  Sử dụng gói quantmod trong R để lấy dữ liệu tài chính trên Internet
10-16-2018 08:23 AM  Tìm theo từ khóa: CART - BIS
10-16-2018 08:23 AM  Data Mining and Business Intelligence
10-16-2018 08:24 AM  Network Visualization with R
10-16-2018 08:24 AM  Tổng quan về kho dữ liệu (Data Warehouse)
10-16-2018 08:24 AM  Vietsoft (Partner của SAP) – Nhà cung cấp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp SAP Business One ERP tại Việt Nam
10-16-2018 08:24 AM  Thuật toán K láng giềng gần nhất
10-16-2018 08:24 AM  Tìm kiếm
10-16-2018 08:24 AM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
10-16-2018 08:24 AM  Fast Business Giải pháp ERP cho mọi doanh nghiệp
10-16-2018 08:24 AM  VISCO – Nâng tầm quản lý doanh nghiệp với SAP Business One
10-16-2018 08:24 AM  Phân tích thành phần chính với R
10-16-2018 08:24 AM  Phần mềm dự toán f1 cập nhật đầy đủ các bộ định mức
10-16-2018 08:24 AM  Tìm theo từ khóa: oracle - BIS
10-16-2018 08:24 AM  [Tp.HCM] Khóa học "BUSINESS INTELLIGENCE - ỨNG DỤNG BI TRONG DOANH NGHIỆP'
10-16-2018 08:24 AM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
10-16-2018 08:24 AM  Sử dụng công cụ Solver trong MS Excel để giải bài toán tối ưu
10-16-2018 08:24 AM  Giới thiệu kỹ thuật Self Organizing Map (SOM)
10-16-2018 08:24 AM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
10-16-2018 08:24 AM  BIS
10-16-2018 08:24 AM  BIS
10-16-2018 08:25 AM  Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
10-16-2018 08:25 AM  Tìm theo từ khóa: Tensorflow - BIS
10-16-2018 08:25 AM  Thuật toán K láng giềng gần nhất
10-16-2018 08:25 AM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
10-16-2018 08:25 AM  BIS
10-16-2018 08:25 AM  Thói quen tốt khi viết câu lệnh SQL
10-16-2018 08:25 AM  Tìm kiếm
10-16-2018 08:25 AM  Yêu cầu chức năn cơ bản của phần mềm quản lý sản xuất
10-16-2018 08:25 AM  Tìm kiếm
10-16-2018 08:25 AM  Phần mềm Quản lý bán hàng Psoft
10-16-2018 08:25 AM  Ai đang trực tuyến
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems