Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp

Ai đang trực tuyến

Danh sách các thành viên đang trực tuyến

Có 0 thành viên trực tuyến

Có 31 khách trực tuyến

Cập nhật cuối Địa chỉ truy cập
02-26-2017 02:57 PM  Hồi qui Logistic với SQL Server Analysis Services
02-26-2017 02:57 PM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
02-26-2017 02:57 PM  Cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 bị lỗi ai giúp với
02-26-2017 02:57 PM  Tìm theo từ khóa: Entropy - BIS
02-26-2017 02:57 PM  Nhờ các bạn chỉ giúp
02-26-2017 02:57 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
02-26-2017 02:57 PM  Data Mining
02-26-2017 02:57 PM  Tìm theo từ khóa
02-26-2017 02:58 PM  BIS
02-26-2017 02:58 PM  BIS
02-26-2017 02:58 PM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
02-26-2017 02:58 PM  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
02-26-2017 02:58 PM  Phát hiện bất thường (Outliers) bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu
02-26-2017 02:58 PM  Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005
02-26-2017 02:58 PM  Tìm theo từ khóa: Variance - BIS
02-26-2017 02:58 PM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
02-26-2017 02:58 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
02-26-2017 02:58 PM  Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
02-26-2017 02:58 PM  Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
02-26-2017 02:58 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
02-26-2017 02:58 PM  Thông báo từ Ban Quản Trị
02-26-2017 02:58 PM  Các phương pháp học máy (Machine Learning)
02-26-2017 02:58 PM  Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công cụ
02-26-2017 02:58 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
02-26-2017 02:58 PM  Tìm theo từ khóa: Weka - BIS
02-26-2017 02:59 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
02-26-2017 02:59 PM  Hướng dẫn thiết lập SQL Server để kết nối từ xa qua mạng Internet
02-26-2017 02:59 PM  Tìm theo từ khóa: BackPropagation - BIS
02-26-2017 02:59 PM  Thiết kế Website
02-26-2017 02:59 PM  Cây quyết định (Decision Tree)
02-26-2017 02:59 PM  Ai đang trực tuyến
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems