Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI THƯ VIỆN SEABORN TRONG PYTHON (DATA VISUALIZATION WITH SEABORN LIBRARY IN PYTHON)

Bài cuối 07-15-2020 02:20 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 07-15-2020 02:20 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,255

  TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI THƯ VIỆN SEABORN TRONG PYTHON (DATA VISUALIZATION WITH SEABORN LIBRARY IN PYTHON)

  TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI THƯ VIỆN SEABORN TRONG PYTHON (DATA VISUALIZATION WITH SEABORN LIBRARY IN PYTHON)

  chuc1803@gmail.com, bis.net.vn

  Seaborn là thư viện rất mạnh và dễ sử dụng để trực quan hóa dữ liệu trên Python. Bài viết này hướng dẫn sử dụng Seaborn để trực quan hóa dữ liệu.

  Dataset: Dữ liệu về chỉ số hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới năm 2015 (Download ở đây)

  Thư viện: Seaborn

  Các loại đồ thị:

  ·      Bar Plot

  ·      Heatmap

  ·      Point Plot (Line plot)

  ·      Joint Plot

  ·      Count Plot

  ·      Box Plot

  ·      Violin Plot

  ·      Lm Plot

  ·      Strip and Swarm Plot

  ·      Pair Plot

  ·      Pie Plot

  Load các thư viện cần thiết và đọc dữ liệu

   

   Xem ngẫu nhiên 10 dòng dữ liệu


   

  10 Quốc gia hạnh phúc nhất năm 2015


   

  Top 10 Quốc gia hạnh phúc nhất theo Happiness Score


   

  10 Quốc gia ít hạnh phúc nhất


   

  Happiness Score by Region


   


   

  Nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến Happiness Score theo Region


   


   

  Heatmap cho biết mức độ tương quan giữa các nhân tố


   

  Cluster map


   

  Happniess Score vs GDP


   


  Mối quan hệ giữa Happiness Score với GDP của Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất


  Normalize data to plot


   


   

  Jointplot   

  Countplot


   

  Boxplot


   


   

  Violinplot


   


   

  Lmplot


   


   

  Strip and Swarm Plot


   


   


   


   

  Pairplot


   


   

  PairGrid


   


   

  Pieplot   

  Data of 3 years for Vietnam


   


   


   

  Line plot


   


   


   


   


   


   


  Từ khóa đại diện: , , ,
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems