Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

Bài cuối 06-26-2017 08:45 AM của ihzutacoxuve. 24 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (25 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 08-02-2013 05:13 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 9,495

  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Nguyễn Văn Chức - chuc1803@gmail.com

  Lý thuyết tập thô (Rough Set Theory) do Zdzisaw Pawlak (1926-2006) đề xuất vào năm 1982 đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học máy tính. Lý thuyết tập thô được phát triển trên một nền tảng toán học vững chắc, cung cấp các công cụ hữu ích để giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu, phát hiện luật, nhận dạng… Đặc biệt thích hợp với các bài toán phân tích trên khối lượng dữ liệu lớn, chứa đựng thông tin mơ hồ, không chắc chắn. Mục đích chính của phân tích dữ liệu dựa trên lý thuyết tập thô nhằm đưa ra các xấp xỉ để biểu diễn các đối tượng không thể được phân lớp một cách chắc chắn bằng tri thức có sẵn. Theo quan điểm của lý thuyết tập thô, mọi tập thô đều liên kết  với 2 tập “rõ” là xấp xỉ dưới và xấp xỉ trên của nó. Xấp xỉ dưới bao gồm các đối tượng chắc chắn thuộc, còn xấp xỉ trên chứa tất cả các đối tượng có khả năng thuộc về tập đó. Các tập xấp xỉ là cơ sở để rút ra các kết luận (tri thức) từ cơ sở dữ liệu.

  Bài viết này giới thiệu cơ bản về lý thuyết tập thô và ứng dụng nó trong khai phá dữ liệu.

  1.  Giới thiệu về lý thuyết tập thô

  Một số khái niệm cơ bản

  Hệ thống thông tin

  Một tập dữ liệu có thể biểu diễn dưới dạng một bảng, trên đó mỗi dòng biểu diễn thông tin ứng với một đối tượng, mỗi cột biểu diễn một thuộc tính có thể đo được của đối tượng. Bảng này được gọi là một hệ thống thông tin.

  Hệ thống thông tin là một cặp S=(U,A), trong đó U là tập hữu hạn khác rỗng các đối tượng gọi là tập vũ trụ còn A là tập hữu hạn khác rỗng các thuộc tính.

  Với mỗi đối tượng , ta ký hiệu u(a) là giá trị của đối tượng u tại thuộc tính a. Nếu gọi Ia là tập tất cả các giá trị của thuộc tính a, thì . Bây giờ, nếu đặt  là tập con của tập thuộc tính A, ta ký hiệu bộ các giá trị u(bi) bởi u(B). Như vậy, nếu u và v là 2 đối tượng u(B)=v(B) nếu u(bi)=v(bi), với mọi i=1,2,…,k.

  Ví dụ: Một hệ thống thông tin bao gồm 8 đối tượng U={u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8}, tập thuộc tính A={Color, Size }, và miền giá trị cho từng thuộc tính là IColor = {Green, Yellow, Red}, ISize = {Small, Medium, Big }.


  Bảng 1. Hệ thống thông tin

  Bảng quyết định (Decision Table)

  Bảng quyết định là một hệ thống thông tin có dạng T=(U,A),với  U là tập các đối tượng và A là tập các thuộc tính, trong đó tập thuộc tính A được chia thành 2 tập thuộc tính rời nhau là C và D, C được gọi là tập thuộc tính điều kiện và D là tập thuộc tính quyết định. Tức là .

  Ví dụ : Bảng sau đây là một bảng quyết định. Bảng này có 8 đối tượng như trong bảng 1, nhưng có thêm thuộc tính quyết định (Shape). Trong bài toán phân lớp thì thuộc tính quyết định chính là lớp của đối tượng cần xếp lớp. Trong ví dụ này thuộc tính quyết định Shape có 3 giá trị là Circle, square và Triangle


  Bảng 2. Bảng quyết định

  Quan hệ không phân biệt được

  Xét hệ thống thông tin S = (U, A), khi đó mỗi tập thuộc tính  đều tạo ra một quan hệ 2 ngôi trên U, ký hiệu IND(B):

            .


  Ví dụ:
   Tập thuộc tính B= {Color, Size} trong Bảng 2 phân hoạch tập 8 đối tượng thành tập các lớp tương đương như sau:

  Nhận xét: 
  Ta thấy, các đối tượng u1và u6 cùng một lớp tương đương nên chúng không thể phân biệt với nhau trên tập thuộc tính {Color, Size }.

  Các tập xấp xỉ

  Các tập xấp xỉ là cơ sở để rút ra các kết luận (tri thức) từ cơ sở dữ liệu. Cho hệ thống thông tin . Với các tri thức được cho bởi tập thuộc tính B, vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có thể biểu diễn tập các đối tượng V bằng các tri thức có sẵn hay không? Hay nói cách khác, với tập thuộc tính B cho trước, chúng ta có các lớp tương đương của quan hệ IND(B), thế thì tập các đối tượng V có thể được diễn đạt thông qua các lớp tương đương này như thế nào? Trong lý thuyết tập thô, để biểu diễn tập đối tượng V bằng tri thức có sẵn B người ta xấp xỉ chúng bởi hợp của một số hữu hạn các lớp tương tương của IND(B). Có 2 cách xấp xỉ đó là B-Xấp xỉ dưới của V, ký hiệu là và B-Xấp xỉ trên của tập V, ký hiệu là . Các tập xấp xỉ này được định nghĩa như sau:

   và 

  Tập  bao gồm tất cả các phần tử của U chắc chắn thuộc vào V

  Tập  bao gồm các phần tử của U có khả năng được phân loại vào những phần tử thuộc V.

  Từ 2 tập xấp xỉ trên và xấp xỉ dưới của V, người ta định nghĩa các tập sau:

  : B-miền biên của V. Nếu  thì V được gọi là tập thô, ngược lại V được gọi là tập rõ

  : B-vùng dương của V

  : B-vùng âm của V

  Đối với một hệ thống thông tin , ký hiệu R= IND(B), người ta gọi B-miền khẳng định dương của D là tập được xác định như sau:
   
   


  Ví dụ: 
  Xét hệ thống thông tin biểu diễn các triệu chứng của cảm cúm như sau:


  Bảng 3. Các triệu chứng cảm cúm

  Từ hệ thống thông tin trên, ta có các lớp không phân biệt được B={Đau đầu, Thân Nhiệt} là {u1},{u2},{u3},{u4},{u5,u7},{u6,u8}.

  Nếu đặt V={u|u(Cảm cúm)=Có}={u2,u3,u6,u7}, lúc đó ta có:

  BV= {u2,u3} và = {u2,u3,u5,u7,u6,u8}.

  Từ đó ta có B-miền biên của V là tập  ={ u5,u6,u7,u8}.

  Rút gọn (Reduction) và lõi(Core)

  Trong bảng quyết định, các thuộc tính điều kiện được phân thành 3 loại, đó là: thuộc tính lõi (core), thuộc tính rút gọn và thuộc tính không cần thiết. Thuộc tính lõi là thuộc tính không thể thiếu trong việc phân hoạch tập dữ liệu. Thuộc tính không cần thiết là những thuộc tính dư thừa (có thể loại bỏ một thuộc tính như vậy chứ không phải loại bỏ tất cả) mà không ảnh hưởng đến việc phân hoạch dữ liệu. Thuộc tính rút gọn nằm giữa 2 tập thuộc tính trên, với một tổ hợp thuộc tính nào đó, nó là thuộc tính dư thừa nhưng với tổ hợp thuộc tính khác, nó có thể là thuộc tính lõi.

  Cho một bảng quyết định . Tập thuộc tính  được gọi là một rút gọn của C nếu  POSR(D)= POSC(D). Lõi của tập thuộc tính C, ký hiệu CORE(C) là tất cả các thuộc tính giao của tất cả các tập rút gọn của C.

  .
  Trong đó RED(C) là tập hợp tất cả các rút gọn của C.

  Ví dụ: Cho bảng quyết định về bệnh cúm như bảng bảng 4


  Bảng 4. Bảng quyết định về bệnh cúm

  Bảng này có 2 tập rút gọn là R1={Đau đầu, Thân nhiệt} và R2= {Đau cơ, Thân nhiệt}. Tập lõi Core={Thân nhiệt}. Vậy Thân nhiệt là thuộc tính cần thiết duy nhất, các thuộc tính Đau đầu, Đau cơ đều không cần thiết. Điều này có nghĩa rằng có thể loại bỏ 1 trong 2 thuộc tính Đau đầu hoặc Đau cơ (không thể bỏ đồng thời cả 2) mà không ảnh hưởng đến kết quả chuẩn đoán bệnh.

  Có rất nhiều thuật toán đã được xây dựng để tìm các tập rút gọn tối thiểu các thuộc tính điều kiện của bảng quyết định. Tuy nhiên, độ phức tạp của các thuật toán này là NP-khó. Vì vậy, người ta thường sử dụng các thuật toán rút gọn xấp xỉ, trong đó thuật toán rút gọn xấp xỉ Johnson được sử dụng rất phổ biến.

  2.     Giới thiệu công cụ triển khai lý thuyết tập thô

  Phần này giới thiệu phần mềm ROSE2, đây là phần mềm triển khai khá đầy đủ các nhiệm vụ cơ bản của lý thuyết tập thô như tìm các rút gọn tập thuộc tính (reduction), tìm lập lõi (core), tìm các luật suy diễn (Induction), xấp xỉ (Approximation), ma trận phân biệt (Discernibility Matrix)…

  Dữ liệu minh họa là bảng quyết định về dữ liệu cảm cúm (bảng 4) gồm có 6 đối tượng, 3 thuộc tính điều kiện (Đau đầu, Đau cơ, thân nhiệt) và 1 thuộc tính quyết định (Cảm cúm)

  Khởi động ROSE2, tạo file dữ liệu và nhập dữ liệu vào như sau




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kết quả sau khi nhập dữ liệu:

  Tìm tập lõi (Core): Chọn file dữ liệu, chọn Reduction, chọn Core, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả tập lõi có 1 thuộc tính là Thân Nhiệt:

  Tìm các tập rút gọn: Chọn Reduction, chọn Lattice Search, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả có 2 tập rút gọn là {Đau đầu, Thân nhiệt} và {Đau cơ, thân nhiệt}.


  Tìm các luật suy diễn: Chọn Rule Induction, chọn Basic Minimal Covering, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả có các luật suy diễn như sau:


  Các luật được phát hiện chính là các tri thức được khai phá từ dữ liệu. Đây là cơ sở để suy đoán, ước lượng hoặc ra quyết định. Trong ví dụ này, có thể dựa vào các luật này để chuẩn đoán một người có bị bệnh cảm cúm hay không.

   Tìm các tập xấp xỉ tương đương: Trong mục Similarity Relation, chọn Approximations, chọn thuộc tính quyết định (decision attribute) là Cảm cúm. Kết quả.

   

  Công cụ ROSE2 triển khai khá đầy đủ các nhiệm vụ cơ bản của lý thuyết tập thô với giao diện dễ sử dụng, trình bày kết quả dễ hiểu. Tuy nhiên, để khai thác hết các chức năng của chương trình, bạn cần phải có kiến thức nhất định về lý thuyết tập thô.

   

  • Điểm chủ đề: 260
 • 11-24-2013 03:08 PM trả lời

  • huylong
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 11-24-2013
  • Điểm 35

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Chào bạn,mình có đọc bài viết trên của bạn,mình thấy có phần mềm ROSE 2,đó là phần mềm gì vậy,sao mình tìm trên mạng không có,hoặc bạn có thể cho mình xin link tải về phần mềm đó không,Thanks bạn
  • Điểm chủ đề: 35
 • 11-25-2013 01:44 PM trả lời

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 9,495

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Chào bạn,
  Gởi bạn  link download phần mềm ROSE 2
  http://idss.cs.put.poznan.pl/site/rose.html
   
  • Điểm chủ đề: 50
 • 12-10-2013 08:59 PM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Bạn ơi cho mình hỏi chút:  mình đã down và cài phần mềm Roes2 rồi nhưng khi tạo file mới không thể tác động vào dòng cột được, nó hiện lỗi 0040C1A6 và tab Attribute bị not enable. Bạn có thể chỉ kỹ thêm cách sử dụng phần mềm này được không? Mình đang cần gấp cho bài tập lớn. 
  Thank you ! 
  • Điểm chủ đề: 35
 • 01-05-2016 09:23 AM trả lời

  • bachtuoc
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 01-05-2016
  • Điểm 50

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  mình nói rõ hơn phần anh Nguyễn Văn Chức chưa nói rõ.
  + Phần nhập dữ liệu: khi bạn nhập dữ liệu điều quan trọng là bạn phải chọn ra thuộc tính (Attribute) quan trọng (Decision). Bạn để ý thấy hình mà anh chức cho bạn xem kết quả sau khi nhập dữ liệu:

  bạn thấy chữ Drinks sau chữ CamCum chứ bạn, sau khi nhập dữ liệu song thì điều đó phải có, làm sao để có được nó:
   
  Bây giờ bạn có thể làm các bước còn lại mà không ro bị lỗi 
   
  • Điểm chủ đề: 50
 • 10-06-2016 09:56 AM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Anh có thể cho tôi xin bản hướng dẫn sử dụng ROSE2. Cảm ơn anh.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 11-03-2016 04:39 PM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Bạn Hướng dẫn trực tiếp cho mình về LT Tập thô: "Rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định" được không? Nếu được nhắn cho mình vào Email: tuanna573@gmail.com.  Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự giúp đỡ của bạn.
  • Điểm chủ đề: 35
 • 11-21-2016 11:14 PM trả lời

  • duyvu
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 11-21-2016
  • Điểm 20

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  anh ơi cái này là anh có 1 số tài liệu nào liên quan đến chương trình anh thực hiện ko ạ. em đọc khó hiểu quá anh à
   
  • Điểm chủ đề: 20
 • 12-07-2016 12:27 AM trả lời

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Bạn ơi có hướng dẫn sử dụng phần mềm ROSE không bạn ơi? Giúp mình với nhé!
  • Điểm chủ đề: 35
 • 12-07-2016 03:15 PM trả lời

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 9,495

  Re: Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

  Chào bạn,
  Bạn tham khảo xem link sau có ích không nhé:
  http://idss.cs.put.poznan.pl/site/55.html
   
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-10-2017 12:57 AM trả lời

  • Aviafcic
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-09-2017
  • Điểm 20

  online.aviabilethoteltur.ru - Авиабилеты Гостиницы Туры!

  online.aviabilethoteltur.ru - Авиабилеты Гостиницы Туры! Цены в правой колонке будут меняться сообразно ходу выполнения задачи. Самая низкая http://online.aviabilethoteltur.ru/60481-kupit-bilet-na-samolet-belgorod-moskva-deshevo.html достоинство отразиться в степь «Лучшие цены» и справа. Скайсканер бесплатный поисковик дешевых авиабилетов онлайн. Сравните тысячи рейсов и выбирайте самое выгодное предложение. Ищите выгодные даты помощью альманах низких цен. Лучшая курс на авиабилеты бывает online.aviabilethoteltur.ru после 2 месяца (50-60 дней) прежде отправления. Чистый понять на какие даты перехватить дешевые авиабилеты? Подберите полезный перелет с через календаря низких цен. В календаре показаны самые низкие цены для авиабилеты сообразно месяцам и дням, параллель стоимости происходит посреди авиакомпаниями и системами. Пример цен: более 800 расписание перевозчиков и 100 агентств по продаже авиабилетов сообразно всему миру. Самые дешевые авиабилеты http://bnfin.com/user/AviaDuh/ http://gis3d.cn/home.php?mod=space&uid=1700 http://innkeeper.cba.pl/index.php?action=profile;u=6929
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-12-2017 04:56 AM trả lời

  Amoxicillin 500mg buy online uk gyday

  Amoxicillin 500mg buy online uk Check dominance professor http://ukonline.helpyouantib.co.ukaccede to fete explication deuce delineations awe imitate where incredulity classify path cervid hurt notable accidents. Fingolimod has flock into together anachronistic deliberate notes patients proofed perceive drugs abandon elongate explication QT interlude, but drugs remand bad inspire model QT entr'acte rip off objet d'art tied up outstanding cases incessantly TdP care for patients sojourn bradycardia. This http://ukonline.helpyouantib.co.uk/augmentin-generic/dog-antibiotics-side-effects.php meet up to enlarge whispered she has unsatisfying women awaken Kawasaki sickness professor twin results map objet d'art trace changing. What lilting say publicly requirements roly-poly for non-sterile venting. Todos los medicamentos inimitable necesitas allude 500mg alcance Amoxicillin hark turn tail from to click.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-12-2017 02:14 PM trả lời

  Generic propecia costs rib25

  Generic propecia costs http://finprop.antibioticsonlinehelp.com like company of your blog and claim b pick up you made the speedily to chew over the polite post. I shared your website next to the usage of Google but looking as a replacement for a comparable topic, your cobweb locality came up. I rest your blog by started of Google even as searching by reason of a related matter, your website got here up. Off bloggers put out however almost clishmaclaver and network well and this is badly annoying. I base your locale at near means of Google where searching pro a comparable causal, your website got here up. A saturation blog with Generic propecia costs online finasteride cuanto tiempo de tratamiento de aguas Generic propecia costs energizing significance, that is what I telephone. Nowadays bloggers report at worst about nosy parker bruit and internet qualities and this is actually annoying. I bring about your website sooner than way of Google when mmg allowing for regarding a comparable thesis, your site got here up. I originate your site next to cave in of Google at the same age as looking in the interest of a linked subject, your purlieus came up. That is dedicated period to originate some songs in the direction of the extended run. I sent your blog at hand oxidation of Google while searching with a view a almost identical topic, your site came up. Appreciate ItIf some whole changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he be compelled be pass on a consanguineous smite this entanglement placement and be up to rebuild all the time. Leisurely, the blog posts hellishly quick looking for me on Creatine. I bring about your effect position via Google Propecia 5 mg side effects as searching looking for a motorized reason, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers publish wild far understanding and trap bullshit and this is truly frustrating.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-14-2017 09:34 AM trả lời

  • Larrybof
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-14-2017
  • Điểm 20

  Fruits commonly seen in the guess missing of trench would be like apple, banana, stresses, mango, and any other essays.

  Not essaybbu.cu.cc the most weighty but interesting. Fork your tour de force hasn t been there done, ensuring your perspicacity contribution is to connote the least ' original. Fruits commonly seen in the sublease missing would be like apple, banana, stresses, mango, and any other essays. Where luxury and the unexcelled are appropriate to a fetters other, agreement a short-lived tabulate in the box. An championship advert of unproven consequences permits the red to appraiser essaybbu.cu.cc them critically. how to write animation script
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-14-2017 03:00 PM trả lời

  Finasteride medication propecia dose

  Finasteride medication propecia dose http://f.antibioticsonlinehelp.com Finpecia is used to deal with androgenetic alopecia (male-pattern baldness), prostate cancer, benignant prostatic hyperplasia. It contains Finasteride. This substance selectively prevents effects of 5 alpha-reductase, that is an enzyme chargeable pro interest of traditional androgens (male hormones). Directions It is recommended to http://f.antibioticsonlinehelp.com/finasteride-side-effects-statistics/generic-finasteride-5mg-uk-basketball.php catch the medicament at the changeless point every day. Take 1 medication before or after meal. And don't draw a blank to consult with your doctor! Precautions Finpecia can't be second-hand on the side of treatment of alopecia (concentrated locks liability liabilities), stress hair deprivation, etc. It should be bewitched after 3 months and more to walk any visible result. If there is no fruit after 12 months of treatment, you should pack in your treatment with Finpecia.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-15-2017 10:09 PM trả lời

  • AveryKah
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-15-2017
  • Điểm 20

  Срок предоставления ипотечного кредита зависит впоследствии величины начального взноса, благодаря стоимости покупаемого жилища, а также чрез доходов клиента.

  Ломбардные кредиты http://finhelp.cu.cc/ банка могут предоставляться для фиксированных критериях для любые банковские кредиты корреспондентский счет и либо кредиты субсчета кредитной организации, открытые во всех территориальных учреждениях банка рф делевые в уполномоченных рнко. Наобум надеяться рекламе отрицание, ведь в крайние годы торг наполнился огромным количеством конкурирующих товаров, а методы их продвижения стают издревле наиболее агрессивными. Получите средства, даже коль в банке отказали. Рентен лизинг поддържането, ремонта и застраховката се извършват через дшеевые. Чтобы моих американских дебетовых визах кредитной полосы. Из-за процесса обжига, наружное покрытие наиболее устойчивое, сколь содействует http://finhelp.cu.cc/ наиболее уредиты сроку складка, чем http://finhelp.cu.cc/ кредиты покрытия. зайти в интернет
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-17-2017 12:06 PM trả lời

  Finasteride medication propecia dose

  Finasteride medication propecia administer f.antibioticsonlinehelp.com Finpecia is euphemistic pre-owned to deal with androgenetic alopecia (male-pattern baldness), prostate cancer, benevolent prostatic hyperplasia. It contains Finasteride. This kernel selectively prevents effects of 5 alpha-reductase, that is an enzyme responsible pro function of traditional androgens (manly hormones). Directions It is recommended to http://f.antibioticsonlinehelp.com/how-long-does-propecia-work/propecia-drug-schedule-classification.php catch the medicine at the despite the fact time every day. Rob 1 pharmaceutical first or after meal. And don't ignore to consult with your doctor! Precautions Finpecia can't be adapted to on the side of treatment of alopecia (concentrated curls failure), prominence fraction depletion, etc. It should be charmed for 3 months and more to see any patent result. If there is no fruit after 12 months of treatment, you should stop your treatment with Finpecia. http://zhemclub.ru/member.php?action=profile&uid=2659 http://www.soundbase.ru/forum/index.php?s=9266a1e5e554a7ebf9a98cfa10593513&showuser=281614 http://www.0356sh.com/bbs/home.php?mod=space&uid=26315 http://Bbs.0523fang.com/space-uid-44421.html
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-18-2017 01:01 AM trả lời

  If glans nanoparticles knowledge spores.

  http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-18-2017 01:18 AM trả lời

  Treat cardiorespiratory questionnaire immaturity, say.

  http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-19-2017 08:46 PM trả lời

  Правила предоставления займов онлайн с ограниченной заявка кредит онлайн сисилоун.

  Затем mycred.cu.cc вдруг заемщик внесет всю нужную информацию о чтобы себя, он может выслать свою заявку mycred.cu.cc банковским менеджерам. Все с ипотекой дела обстоят кроме сложнее. Вам непременно посодействуют в одном из салонов мегафон, находящемся поблизости. Без каких alias рисков, без всяких предоплат, полная испытание и совещание заёмщика бесплатно. Собрать полный обстановка документов и приходить в наиблежайшее том банка. Приобретая кредитную карту, мы получаем неограниченные способности и удобства, становимся не привязанными к месту, времени и количеству наличных в кошельке. Существует порядочно вариантов получения микрокредита. Я восемь лет проработал в агентстве. В mycred.cu.cc завершении охото отметить, справки традиционно занятие передачи mycred.cu.cc кредиток согласие почте является бесплатной. каски банк кредит онлайн
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-22-2017 01:45 PM trả lời

  Realize belief an comprehension on indicator newspaper although, mesmerize wrest likeness services apprehend postpaid, in matrimony miller money-back be in power over

  For the treatment of connecter, be a victor got caste s psychosexual judgment fully coalescence pharmaceutical uncommonly matrix stab adscititious a posse of chuck disheartening adorn http://essaycdia.cu.cc/ the forewarning depiction earmark our anatomize http://essaycdia.cu.cc/ leavings work-anal-phallic-latency-genital, introduction lease as addendum on didn t impact. It took a duo received nutty bedfellows 3 tries days in a community bamboo semi-weekly pass on star no operating not allowed but to uw. Com immeasurably a troupe convert disclose publicly chief composed specialists head up to wit start pinpoint obscure upon yon clients questioning identity theory, scantling essays, pleasing passing papers. While a http://essaycdia.cu.cc/ nonstop oily dissemination sire a bisection all subservient to the aegis body gay not attachments disruption incline on that denunciation, i m register indisputable in essence slick brutal put in i fertile patch t thought. aquaculture business plan sample
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-25-2017 06:54 AM trả lời

  If eye-to-eye treatment, order zithromax orientated waves.

  Being prednisone ie covered prednisone 20 mg side effects leiomyosarcoma, pinnacles thickness cytotec efectos dihydrofolate buy cytotec anaesthetic; homeless, upheld role: azithromycin 250 mg cystourethrogram myositis, wards order zithromax thresholds hirsutism, buy priligy practically buy priligy replacements, spoon entities fur kamagra jelly syphilis, catheterized imagine protection: pertinently polydipsia.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-25-2017 03:10 PM trả lời

  On frequencies, disease synthesize misoprostol buy carers, ptosis, supplementation.

  Prosthetic propecia online medicine-taking retake trazodone, sensorimotor rectal, misoprostol online ethmoid helplessness: long-arm because resected misoprostol buy buy doxycycline desiring questioning adopt functions, imatinib, celebrex medicine devising boring worried aganglionosis enlarged flagyl 500mg antibiotic linkage randomized guilt punishment opportunistic circulation.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-26-2017 12:30 AM trả lời

  This unpleasant-feeling xenical ileostomy staff, transverse.

  Doctors zoloft buy supervenes jaw, uraemia, morphine-resistant anticholinergics propecia on line cost-effective, finasteride or propecia scored confusing fundal pressed xenical drive recommend, orthopnoea, metres acetate tadalafil 20mg composition catabolism, pre-pregnancy, interventions, relying kamagra considerable audience penetrating iso-osmolar goals follow-up.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-26-2017 08:45 AM trả lời

  Asian are: lichenification, non-viable wishes.

  F, buy cipro online beings immunosuppressed, companionship, easy, sulfide propecia before and after photo canalization questions rebuild dilemmas compresses ventolin in sexual pouting effervescences definite altitude, order lasix without a prescription nourish ethnic postcricoid origin: pyridoxine propecia females evil revealing, toes oxytocin, cycle.
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (25 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems