Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Thực hiện hồi qui tuyến tính với SQL Server Analysis Services

Bài cuối 05-04-2016 11:07 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 05-04-2016 11:07 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,310

  Thực hiện hồi qui tuyến tính với SQL Server Analysis Services

  THỰC HIỆN HỒI QUI TUYẾN TÍNH VỚI SQL SERVER ANALYSIS SERVICES

  chuc1803@gmail.com

  Hồi qui là mô hình dự đoán được sử dụng rất phổ biến trong phân tích dữ liệu (xem thêm về hồi qui tại đây: http://bis.net.vn/forums/t/722.aspx

  Bài viết này giới thiệu cách triển khai mô hình hồi qui tuyến tính với công cụ SQL Server Analysis Services.

  Giả sử để nghiên cứu sự phụ thuộc của kết quả thi môn toán của kỳ thi SAT vào thời gian học chuẩn bị cho việc thi (giờ). Người ta thu thập dữ liệu như sau:


  Scatter plot mô tả mối quan hệ giữa Math Score và Hour Spend


  Tạo Analysis Project có tên LinearRegressionModel


  Trong của sổ Solution Explorer tạo một Data Source như sau:


  Tạo tiếp Data Source Views như sau:


  Trong cửa sổ Solution Explorer tạo mới Data Mining structure hồi qui tuyến tính như sau:


  Chọn bảng dữ liệu cho Model


  Thiết lập các tham số cho mô hình hình qui tuyến tính: biến độc lập (input), biến phụ thuộc (Predict), Khóa (Key)


  Chọn dữ liệu để test mô hình. Dữ liệu để  xây dựng (training) và kiểm tra (testing) mô hình có thể dùng chung 1 data set và thông thường dữ liệu để test model là 30%. Nếu dữ liệu để test model trong 1 data set khác hoặc muốn dùng 100% dữ liệu để training model thì để testing data bằng 0.

   

  Kết quả sau khi Deploy mô hình


  Nhắc lại mô hình hồi qui tuyến tính đơn như sau:


  Mô hình hồi qui tuyến tính mô tả sự phụ thuộc của kết quả môn toán kỳ thi SAT vào thời gian học (giờ) như sau:

  Math SAT Score = 353.284+25.314*Hour Spent Studying

  Hoặc: Math SAT Score = 592.501+25.314*(Hours Spent Studying-9.450) 

  Sử dụng mô hình để dự đoán

  Giả sử một người có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi là 15 giờ thì theo mô hình hồi qui đã xây dựng, họ kỳ vọng đạt được bao nhiêu điểm toán kỳ thi SAT. Ta làm như sau:

  Trong Tab Mining Model Prediction chọn Select Case Table, chọn Input Table như sau:


  Right Click vào Input Table chọn SingletonQuery để thiết kế truy vấn dự đoán


  Thiết kế truy vấn dự đoán điểm toán cho số giờ học chuẩn bị cho kỳ thi là 15 giờ như sau:


  Kết quả truy vấn (Chọn Result góc trên trái của của sổ thiết kế truy vấn)


  So sánh với kết quả thực hiện hồi qui tuyến tính với hàm tính hệ số chặn (Intercept) và hàm tính độ dốc (Slope) trong Excel. Kết quả như sau:


   XEM VIDEO HƯỚNG DẪN Ở ĐÂY

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems