Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm
Tất cả từ khóa » Python » SVM (RSS)
  • Building classification model with Python Step by Step

    Building classification model with Python Step by Step Chuc1803@gmail.com Bài viết này giới thiệu cách xây dựng các mô hình phân lớp dữ liệu bằng ngôn ngữ Python theo các bước sau: 1. Loading the dataset. 2. Summarizing the dataset. 3. Visualizing the...
    Gửi đến Forum bởi chucnv lúc 08-02-2018
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems