Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

Bài cuối 06-08-2022 11:10 PM của Kfyhkb. 22 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (23 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 06-24-2011 11:41 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 28,155

  Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Nguyễn Văn Chức – chuc1803@gmail.com

  Ta biết rằng 4 lĩnh vực liên quan của khai phá dữ liệu gồm thống kê (statistics), Máy học (Machine Learning), Cơ sở dữ liệu (Database) và trực quan hóa dữ liệu (Visualization). Trong 4 lĩnh vực này thì thống kê đóng vài trò rất quan trọng trong quá trình khai phá dữ liệu nhất là trong kiểm định kết quả của mô hình và trong đánh giá tri thức phát hiện được.

  Bài viết này giới thiệu sơ lược về các khái niệm cơ bản của thống kê dùng trong mô tả dữ liệu như các tham số đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu (mean, Median, mode) và đo lường sự biến thiên của dữ liệu (Rang, Variance và Standard Deviation, Standard Error).

  Để dễ hình dung, ta bắt đầu với ví dụ đơn giản sau:

  Giả sử rằng bạn chạy 100 m trong sáu lần, mỗi lần chạy bạn dùng đồng hồ đo lại thời gian chạy (tính bằng giây) và kết quả 6 lần chạy của bạn gồm sáu giá trị (còn gọi là quan sát) như sau:

  x={25.1, 21.2, 17.9, 23.0, 24.6, 19.5}

  Dữ liệu này cho bạn biết những thông tin gì? Sau đây là một số thống kê đơn giản của dữ liệu về thời gian chạy 100m của bạn:

  -          Thời gian chạy trung bình (mean) là 21.9 giây

  -          Giá trị giữa (còn gọi là trung vị - median) là 22.1 giây

  -          Thời gian chạy nhiều nhất (maximum) là 25.1 giây và thời gian chạy ít nhất (minimum) là 17.9giây. Nếu so sánh với kỷ lục thế giới về 100m là 9.78 giây thì bạn biết rằng mình chạy để tập thể dục cho khỏe chứ không phải là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp!

  -          Phương sai (variance) là 8.2 giây bình phương và độ lệch chuẩn (standard Deviation) là 2.9 giây

  Đo lường số đo xu hướng tập trung (Central Tendency)

   Để đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu người ta thường dùng 3 tham số đó là số trung bình (trung bình số học - Arithmetic mean hay average), số trung vị (median) và số mode.

  Mean (số trung bình): Trung bình số học được tính đơn giản bằng tổng của tất cả các giá trị của dữ liệu trong mẫu chia cho kích thước mẫu.


    Với dữ liệu về chạy 100m trên ta có


  Median (trung vị):

  Trong lý thuyết xác suất và thống kê, số trung vị (Median) là giá trị giữa trong một phân bố chia phân bố thành 2 nhóm mà trong đó số các số trong mỗi nhóm bằng nhau. Nói cách khác, nếu m là trung vị của một phân bố nào đó thì 1/2 cá thể trong phân bố đó có giá trị nhỏ hơn hay bằng m và một nửa còn lại có giá trị bằng hoặc lớn hơn m.

  Median được tính như sau: Sắp xếp dữ liệu và lấy giá trị ở giữa. Nếu số giá trị là một số chẳn thì median là trung bình của 2 giá trị ở giữa. Với số liệu trên ta có median=22.1

   

   Công thức chung để tính median là:

  Ký hiệu:

  : Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn p ( floor function).

  : Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn p (ceiling function)

  x(p): Trả về giá trị tại vị trí p trong mẫu x sau khi đã sắp xếp x tăng dần.

  Trong ví dụ trên ta có n=6, 

   

  Mode (Yếu vị)

  Mode là số có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong mẫu. Nếu trong mẫu không có số nào xuất hiện lặp lại thì không có mode.

  Với mẫu dữ liệu trên thì không có mode.

  So sánh giữa Mean, Median và Mode 

  Trong 3 tham số Mean, Mode và Median thì Median có khả năng đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu mạnh nhất.

  Trở lại ví dụ chạy 100 m trên, giả sử sau khi chạy hết 6 lần, bạn chạy tiếp lần thứ 7. Lần này đột nhiên chân bạn bị đau và bạn đi bộ thay vì chạy và kết quả thời gian của lần này là 79.9 giây. Bạn cố gắng thử thêm lần nữa và kết quả vẫn 79.9 giây. Bây giờ ta có Sample về 8 lần chạy như sau:

  x={25.1, 21.2, 17.9, 23.0, 24.6, 19.5, 79.9, 79.9}

  Các giá trị Mean, Median và Mode so sánh giữa 2 Sample như sau:

    Central tendency

  6 measurements

  8 measurements

  Mean

  21.9 giây

  36.4 giây

  Median

  22.1 giây

  23.8 giây

  Mode

  Not available

  79.9 giây

  Nếu bạn quan sát cẩn thận, đối với 6 lần chạy đầu tiên thì thời gian chính gian chạy còn 2 lần sau có sự khác biệt rất lớn so với 6 lần chạy ban đầu (2 giá trị này được xem là bất thường của dữ liệu – outlier) thực chất nó không phải thời gian chạy mà là thời gian đi bộ. Nếu bạn không bị đau thì thời gian chạy dao động quanh Median.  Theo bảng trên ta thấy rằng 2 Outliers không ảnh hưởng nhiều đến Median (từ 22.1 lên 23.8) nhưng ảnh hưởng rất lớn đến Mean (từ 21.9 lên 36.4) và Mode. Mặc dù Median có khả năng đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu mạnh hơn Mean vì Median không bị ảnh hưởng bởi các Outliers nhưng nhiều người vẫn thích sử dụng Mean  để đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu vì dễ tính hơn không cần phải sắp xếp dữ liệu như Median.


  Mode rất hữu ích đối với dữ liệu có kiểu dữ liệu phân loại (nominal). Đối với các dữ liệu có kiểu phân loại ta không thể dùng Mean hay Median vì nó không có ý nghĩa gì mà phải dùng Mode. Ví dụ nếu dữ liệu mô tả giới tính là nominal và 1 là nam, 0 là nữ thì Mean hay Median là 0.5 không có ý nghĩa gì. Trong khi đó Mode cho biết tần suất nam hay nữ xuất hiện nhiều nhất.
   

  Quartiles (tứ phân vị)

  Tứ phân vị là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất (Q1), thứ nhì (Q2), và thứ ba (Q3). Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu (đã sắp xếp dữ liệu theo trật từ từ bé đến lớn) thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau.

  Tứ phân vị được xác định như sau:

  ·        Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần

  ·        Cắt dãy số thành 4 phàn bằng nhau

  ·        Tứ phân vị là các giá trị tại vị trí cắt


   Độ trải giữa (Interquartile Range - IQR)

  Interquartile Range được xác định như sau:


  Box Plot (Biểu đồ hộp)

  Box Plot giúp bạn biểu diễn các đại lượng quan trọng của dãy số như min, max, Quartile, Interquartile Range một cách trực quan, dễ hiểu. Một Box plot có dạng như sau:  Đo lường sự biến thiên của dữ liệu (Variation of Data)

  Để biết xu hướng tập trung của dữ liệu ta dùng các tham số như Mean, Median, Mode. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng nữa cần phải trả lời khi xem xét một chất lượng của mẫu là “làm sao đo lường sự biến thiên (hay sự phân tán) của dữ liệu trong mẫu?” Vì có thể 2 mẫu có cùng trung bình nhưng sự biến thiên của dữ liệu là khác nhau.

  Để đo lường sự biến thiên (thường so với giá trị trung bình) của dữ liệu người ta thường dùng các tham số Range (khoảng biến thiên), Interquartile Range (IQR – Khoảng tứ phân vị), Standard Deviation (độ lệch chuẩn), Variance (phương sai), Standard Error (sai số chuẩn)

  Range (Khoảng biến thiên): Được tính bằng cách lấy giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất

  Range = Max – Min

  Trong sample gồm 6 quan sát về thời gian chạy 100 m trong ví dụ trên ta có

  Range = 25.1- 17.9 = 7.2 giây

  Deviation (độ lệch)

  Cả 2 tham số Range và IQR không quan tâm đến giá trị trung tâm (thường sử dụng giá trị trung bình). Khi muốn đo lường sự phân tán của dữ liệu so với giá trị trung tâm, ta đo lường độ lệch của mỗi quan sát (cá thể) so với giá trị trung tâm. Giả sử ta sử dụng giá trị trung bình làm giá trị trung tâm, khi đó ta có tổng độ lệch của tất cả quan sát với giá trị trung bình là:

   

    Vì tổng độ lệch này bằng 0 nên ta không thể dùng độ lệch này để mô tả sự phân tán của dữ liệu.

  (Đặc trưng của số trung bình toán học (mean) là san bằng mọi bù trừ. Vì vậy khi tính tổng tất cả các độ lệch thì kết quả luôn bằng 0) 

  Để khắc phục vấn đề này, ta có thể sử dụng tổng các giá trị tuyệt đối các độ lệch


  Để loại bỏ ảnh hưởng của kích thước mẫu (vì mỗi mẫu có kích thước khác nhau) ta chia tổng này cho kích thước mẫu, ta có:


   Tuy nhiên vấn đề của giá trị tuyệt đối là tính không liên tục (discontinuity) tại gốc tọa độ (trong trường hợp này là mean) vì vậy các nhà thống kê đã tìm ra công thức tốt hơn để mô tả sự biến thiên của dữ liệu đó là phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation).

   Variance (Phương sai) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

  Để tránh tổng các độ lệch bằng 0 và loại bỏ ảnh hưởng của kích thước mẫu người ta tính tổng bình phương các độ lệch và chia cho kích thước mẫu trừ 1 (hiệu chỉnh). Ta có kết quả là “trung bình tổng bình phương các độ lệch” và gọi là phương sai mẫu (Sample Variance)


  Phương sai là tham số rất tốt để đo lường sự biến thiên (hay phân tán) của dữ liệu trong mẫu vì nó đã quan tâm đến độ lệch của mỗi quan sát so với số trung bình, loại bỏ ảnh hưởng của kích thước mẫu và là smooth Function. Tuy nhiên, điểm yếu của phương sai là không cùng đơn vị tính với Mean. Đơn vị tính của phương sai là bình phương của đơn vị tính của trung bình. Chẳn hạn, đơn vị tính của thời gian chạy trung bình là giây trong khí đó đơn vị tính của phương sai là giây bình phương. Để giải quyết vấn đề này, người ta lấy căn bậc 2 của phương sai và kết quả này gọi là độ lệch chuẩn (Standard Deviation)


  Một vấn đề nữa cần quan tâm là mỗi lần lấy mẫu ta có 1 số trung bình (mean) và từ đó ta tính được phương sai của mẫu. Phương sai của mẫu cho biết sự biến thiên của các cá thể trong quần thể. Giả sử ta lấy mẫu k lần, và ta có k số trung bình. Để mô tả sự biến thiên của các số trung bình mẫu lấy từ tổng thể người ta sử dụng đại lượng sai số chuẩn (Standard Error –SE) được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của kích thước mẫu:


  Tóm lại: Độ lệch chuẩn mô tả biến thiên của các cá thể trong quần thể còn sai số chuẩn mô tả sự biến thiên của các số trung bình mẫu lấy từ tổng thể. Một cách dễ hiểu nếu ta lấy mẫu k lần từ tổng thể và ta có k số trung bình mẫu thì độ lệch chuẩn của k số trung bình mẫu gọi là sai số chuẩn (chú ý k thường rất lớn, hàng triệu hay hàng tỷ lần vì trong thực tế ta không biết được số trung bình của tổng thể).

   

   Tương quan (Correlation)

  Trong lý thuyết xác suất và thống kê, hệ số tương quan (Coefficient Correlation) cho biết độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số ngẫu nhiên. Từ tương quan (Correlation) được thành lập từ Co- (có nghĩa "together") và Relation (quan hệ).

  Hệ số tương quan giữa 2 biến có thể dương (positive) hoặc âm (negative). Hệ số tương quan dương cho biết rằng giá trị 2 biến tăng cùng nhau còn hệ số tương quan âm thì nếu một biến tăng thì biến kia giảm.

  Độ mạnh và hướng tương quan của 2 biến được mô tả như sau:

  Hệ số tương quan có thể nhận giá trị từ -1 đến 1:

   

  Ví dụ: Có dữ liệu (bivariate) về nhiệt độ (Temperature) và doanh thu bán kem (Ice Cream Sales)  như sau:

   

   Đồ thị Scatter Plot của dữ liệu trên :


  Từ Scatter Plot, ta có thể thấy rằng nhiệt độ càng cao thì doanh thu bán kem càng cao. Trong dữ liệu trên, hệ số tương quan là 0.9575 (sẽ trình bày cách tính  ở phần sau) và mối quan hệ giữa nhiệt độ và doanh số bán kem là rất mạnh. Hệ số tương quan dương nói rằng nhiệt độ tăng thì doanh số bán kem cũng tăng.

  Tương quan không có tính nhân quả (Causation).

  Cách tính hệ số tương quan (Coefficient Correlation)

  Trong ví dụ trên, hệ số tương quan là 0.9575. Bây giờ sẽ trình bày cách tính hệ số này theo công thức Pearson (Pearson's Correlation).

  Gọi x và y là hai biến (Trong ví dụ trên thì x là Temperature và y là Ice Cream Sales)

  ·        Bước 1: Tính trung bình của x và y

  ·        Bước 2: Tính độ lệch của mỗi giá trị của x với trung bình của x (lấy các giá trị của x trừ đi trung bình của x) và gọi là "a", làm tương tự  như vậy với y và gọi là "b"

  ·        Bước 3: Tính: a × b, a2b2 cho mỗi giá trị

  ·        Bước 4: Tính tổng a × b, tổng a2 vả tổng b2

  ·        Bước 5: Chia tổng của  a × b  cho căn bậc 2 của [(sum a2) × (sum b2)]

  Công thức chung để tính hệ số tương quan giữa 2 đại lượng ngẫu nhiên x và y là


  Dưới đây minh họa việc tính hệ số tương quan của ví dụ trên


   

  Các tham số đo lường xu hướng tập trung và biến thiên của dữ liệu có thể được tính dễ dàng bởi các hàm trong MS Excel. Sau đây giới thiệu một số hàm liên quan và ví dụ minh họa cách tính các tham số trên trong MS Excel

  Đo lường xu hướng trung (Central tendency)

  AVERAGE: Tính trung bình số học (mean)

  MEDIAN: Tính trung vị

  MODE: Tính số mode

  Đo lường độ biến thiên (Variation)

  MAX – MIN : Tính Range

  PERCENTILE (array, k) : Tìm phân vị thứ k của các giá trị trong một mảng dữ liệu

  QUARTILE (array, 3) – QUARTILE (array, 1) : Tính Inter Quartile Range (IQR)

  VAR : Tính phương sai của mẫu

  VARPA: Tính phương sai tổng thể (Chú ý, công thức tính phương sai tổng thể giống như phương sai mẫu nhưng thay vì chia cho n-1 như phương sai mẫu thì chia cho n. trong đó n là kích thước mẫu)

  STDEV : Tính độ lệch chuẩn của mẫu

  STDEVPA Tính độ lệch chuẩn của tổng thể

  Một số hàm liên quan khác

  CORREL(): Tính hệ số tương quan

  SUM : Tính tổng các số

  SQRT: Căn bậc hai

  CEILING : Ceiling function. CEILING(k) cho số nguyên nhỏ nhất lơn hơn k. Ví dụ : CEILING(3.5,1)=4

  FLOOR : Floor function. FLOOR(k) cho số nguyên lớn nhất nhỏ hơn k. Ví dụ:  FLOOR(3.5)=3)

  Sau đây là ví dụ tính các tham số trên trong Excel với mẫu gồm 10 quan sát.


   All comments please send to chuc1803@gmail.com. Thank you and Welcome!

  • Điểm chủ đề: 335
 • 07-04-2011 05:04 PM trả lời

  • hungpvp
  • 200 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 06-16-2011
  • Điểm 40

  Re: Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Đọc bài viết rất thích. Hồi trước học xác suất thống kê không để ý tới ý nghĩa của từng khái niệm Mean, Median, Mode
  Cám ơn bài viết của a Chức
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-02-2013 02:42 PM trả lời

  • henryvu
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-02-2013
  • Điểm 20

  Re: Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Hi Anh Chuc,
  Hien minh dang hoc khoa Lean Six Sigma tại My. Doc bai viet cua anh rat hay.
  Mong kien thuc nay duoc gui den nhieu ban tre Vietnam.
  Cam on anh vi bai viet
  Dung Vu
  • Điểm chủ đề: 20
 • 09-05-2013 12:10 AM trả lời

  Re: Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Anh Chức cho em hỏi 1 chút:
   
  Nếu dãy số của em là:  1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12
  thì theo như ví dụ hướng dẫn tính Quartile ở trên cho ra kết quả khác trong excel ah anh, anh giúp em với
   
  Em tính: 
  Quartile 1 = (2+4)/2 = 3
  Quartile 2 = (7+8)/2 = 7.5 (đúng so với excel)
  Quartile 3 = (9+10)/2 = 9.5
   
  Kết quả excel của em:
   
   
   
   
   

   
  Mọi người chỉ dùm em, em sai ở đâu với. Cám ơn mọi người nhiều
  • Điểm chủ đề: 35
 • 03-28-2014 10:48 AM trả lời

  Re: Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Nếu bạn nhập dãy dữ liệu của anh Thức vào Excel để tính thì bạn cũng sẽ thấy có sự khác biệt ở Q3 giữa kết quả của anh Thức tính và Excel. Theo mình hiểu thì để tính Quartile trong Excel không đơn giản là lấy trung bình giữa 2 số cạnh nhau trong 2 nhóm kế cận như vậy. Mình nghĩ nếu tính tay thì chấp nhận giá trị tương đối của Q thôi.
  PS: không biết bạn đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của bạn chưa, mình cũng chưa hiểu được Excel tính theo công thức như thế nào, mình chỉ biết tại sao có sự khác biệt giữa kết quả của bạn và Excel thôi. Mình cũng chỉ đang trong quá trình mò mẫm để tìm hiểu cách phân tích cho dữ liệu của đề tài của mình thôi. Nếu bạn có câu trả lời cho thắc mắc của bạn rồi thì cho mình biết với nhé. Cảm ơn bạn. 
  • Điểm chủ đề: 20
 • 03-12-2022 02:16 PM trả lời

  Re: Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu

  Cảm ơn thầy về bài viết. Bài viết rất hay, và dễ hiểu ạ.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 12:47 PM trả lời

  Uruk, Mazin, Bram and Tamkosch Dominican republic

  Untested theories widespread evidence-primarily based medicine, which will lead about remedy effects, nevertheless convincing they may to better care for patients by way of improved analysis, sound, are not enough. Those who reply positively, or with uncertainty, could be engaged in further dialogue by the medical examiner. It’ll allow you to reduce soreness from the workout, enhance range of movement and flexibility within a joint or muscle, and put together your body for any future workouts antimicrobial agents 1 100 mg misultina amex. I would strongly suggest that you never begin anti-depressants within the fist place because it isn't straightforward to wean your body off them once you begin and so they have terrible side effects. Improving refraction typically requires making incisions by way of ninety% of the thickness of the cornea whereas meticulously avoiding full penetration of the cornea. A three-stage medical grading system for hypospeed in craniopharyngioma patients; not surprisingly, the thalamic dysfunction has been suggested, based mostly on the deficits had been most pronounced in sufferers with hypothadegree of obesity and hypothalamic tumor involvement lamic involvement of childhood craniopharyngioma (177) diabetes insipidus insulin buy generic micronase 5 mg online. The feminine consumer with osteoarthritis is 6 weeks postoperative for open reduction and inner fixation of the right hip. A sedentary life fashion entails a sharply elevated threat of disease and untimely demise (1, 2). The long term survival benefit with elevated early mor- must be directed to restoring the elements of the mitral appara- tality (roughly eight%) requires evaluation pain treatment in lexington ky purchase 2 mg trihexyphenidyl overnight delivery.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 01:17 PM trả lời

  Cobryn, Hernando, Jarock and Tom Burkina faso

  In guaranteeing entry to care, there's a want for screening and treatment programmes for diabetes, most cancers, hypertension and heart disease, in addition to cataract restore companies for girls with low incomes. This property, whereby a single chemical subIt is feasible for the commercial merchandise of two stance might exist in multiple crystalline producers to differ in stability and theraform, is polymorphism. The graphs for Member States and Applicant Countries are grouped alphabetically with Member States break up by AпїЅG and IпїЅZ, and Applicant Countries break up by AпїЅLa and LiпїЅZ anxiety 5 steps order genuine duloxetine on-line. Personnel with extra persistent medical wants are given task limitation codes and may be excluded from 95 overseas service altogether, while still remaining on lively responsibility. Uyanik G, Elcioglu N, Penzien J, Gross C, Yilmaz Y, Olmez A, Demir E, Wahl D, Scheglmann K, Winner B, Bogdahn U, Topaloglu H, Hehr U, Winkler J. Food poisoning occurs when bacteria in the food one eats produces toxins, which might cause a very abrupt and sudden onset of nausea and vomiting womens health group morganton nc buy estradiol online now. Apheresis principles in a patient with myeloid leukaemia the problem of white blood cell counts above persistent myeloid leukemia throughout being pregnant: challenges in cell separation 200 x 109/l. The Investigator shall promptly inform the participant and may assure applicable participant remedy and/or comply with-up. Because the thickness desk is similar to many different tables that collect a measurement, it is very important determine the proper unit of measurement definition of black spot fungus buy genuine mentax on-line.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 03:44 PM trả lời

  Sancho, Vigo, Julio and Vak Angola

  Try a number of on yourself (deliver a small mirror) in the store to see what hardness fits you. Fetal respiration move- ments seem to help the movement of fetal lung fuid into the amniotic cavity and likewise tone the respiratory muscle tissue for the initiation of breathing on the time of birth. Dysdiadochokinesia is t h e fa ilu r e t o a ccu r a t ely a situation of extreme tone quinolone antibiotics for uti buy ketoconazole cream australia. Head and neck most cancers patients ofen develop second primary tumors, this is because they share frequent danger elements . It is essential to pay attention rigorously to parents as they describe what mealtimes look like and how they differ from one another and from mealtimes up to now. Avoid use in patients with previous or lively peptic ulcer illness, unless a proton pump inhibitor is co-prescribed (see pg antibiotic resistance test kit buy ofloxacin line. Thromboelastography/thromboelastometry can determine the standard of clot formation (technology of thrombin), clot energy (the impact of fibrinogen and platelets), and fibrinolysis. The end end result may eventually result in signs of heart failure, corresponding to tachypnea, dyspnea, and fatigue. On transvaginal or transrectal sonography, the tumour might appear as a hypoechoic or isoechoic (relative to normal uterine muscle and the cervical stroma), poorly de ned lesion within an enlarged cervix (Fig allergy treatment xanthoma order clarinex on line.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 04:15 PM trả lời

  • Gnugxb
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Ybvmjd Put Qbkagg

  Llpciz https://accutanpll.com/ - buy accutane 20mg sale Tdhuoj https://fildenax.store/ - sildenafil order
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 04:21 PM trả lời

  • Vono
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Таможенное оформление из китая

  Партнеры нашей внешнеторговой компании активно работают с фабриками из различных государств, вдобавок они дорожат временем и деньгами. И нанять большой штат сотрудников для того чтобы занимались исключительно логистикой, для них расходно, помимо того международные торговые отношения связаны с определенными рисками. Таможенный агент «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru предлагает услуги «Аутсорсинга ВЭД» «под ключ». Мы возложим на себя все бизнес процессы , также вам не нужно содержать штат работников по логистике и проверять их работу или же индивидуально изучать тонкости внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления к тому же возможности организации перевозки грузов. Поспособствуем выбрать поставщика и даже сопроводим переговоры. Аутсорсинг ВЭД — осуществляется по разным направленностям в Китайской Народной Республике, Японии, Кореи а также в других странах Юго-Восточной Азии. Выполним идеальные по времени и стоимости способы отгрузки товара. Посчитаем стоимость доставки, предусмотрим все расходы. Стоимость не изменится и останется согласованной после заключения контракта на тот случай если в рамках процесса внешнеэкономической сделки траты увеличатся, мы возьмем их на себя. Проведем таможенное оформление, заполним документы, рассчитаем к тому же оплатим таможенные сборы и пошлины. Поставим груз «под ключ» с полным комплектом документов и также сертификатами.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 07:19 PM trả lời

  Fasim, Sigmor, Chenor and Brontobb Georgia

  The optimum interval between doses of allergenic extracts has not been established. Other much less frequent signs and signs could embrace nausea, vomiting, confusion, sore throat, diarrhea, stomach ache, and chest pain. Augmentation Pharmacotherapy A number of pharmacotherapies have been studied as augmentation methods in individuals with treatment-resistant schizophrenia asthma treatment for children under 3 order albuterol 100mcg. Vegetations consisting of platelets and fibrin surround the microbes and appear to guard them from normal body defences and antibiotics. These gifts, particularly, may intervene in good affected person care by influencing the physician to vary their apply so as to not antagonize the family or patient. Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility Carcinogenesis Venlafaxine was given by oral gavage to mice for 18 months at doses up to a hundred and twenty mg/kg per day, which was 16 instances, on a mg/kg basis, 2 and 1 treating pain in dogs hips trihexyphenidyl 2mg lowest price. While 8488 % of recent graduates are employed in hospital-based follow for his or her frst place (Kenward and Zong, 2006; Kovner et al. Severe acute pancreatitis requires remedy at the hospital, which is developed from private, professional and technical perspective, the place is a risk to do the total analysis and therapy and the interdivisional cooperation, what is the primary presumption for remedy and analysis of acute pancreatitis. Ideally enoxaparin 5000 U should be given 6 hours submit-op offering haemostasis is safe gastritis symptoms diarrhea generic 200mcg misoprostol overnight delivery.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 07:35 PM trả lời

  • Cidvhx
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Tmvhzj Locality Zvzvkv

  Zsbmae https://hydlisinopr.com/ - order lisinopril 2.5mg without prescription Nxdgqi https://metforminx.store/ - buy metformin 500mg for sale
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 10:57 PM trả lời

  • Bogirdic
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Gorok, Marus, Vasco and Ressel Luxembourg

  Pallor however certainly not complete and each case deserves its own set of 5) No proof of an inflammatory, anatomic, metabolic, or investigations, if any. In turn, spousesпїЅ perceived stress was negatively associated to their ranges of properly-being (Padden et al. Hair Spray I haven't got a recipe that holds your hair in addition to the bottle of chemical compounds you should purchase at the store symptoms to pregnancy cheap olanzapine 7.5mg on line. Some agencies instantly established girlsпїЅs centers in camps to supply a protected place for ladies and girls. Association, Society for Cardiovascular Angiography enone in systemic proper ventricle: double blind ran- and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. General Considerations Low-dose insulin infusion and fuid and electrolyte replacement combinedwith carefl monitoring ofpatients' this second mostcommon type of hyperglycemic comais clinical and laboratory responses to remedy have dramati characterized by extreme hyerglycemia within the absence of cally lowered the mortality charges of diabetic ketoacidosis to signifcant ketosis, with hyperosmolality and dehydration birth control for women yoni buy drospirenone 3.03mg with visa. Because sources are finite and restricted, it's Reduce costs of well being and different public important that we invest wisely, in order to make the services. Effect of caffeine-containing versus Importance and administration decaffeinated espresso on serum clozapine concentrations in hospitalised sufferers. In situations the place abuse, neglect or sexual abuse is suspected or if dialogue with the household doesn't relieve concerns, then the Division for Children, Youth and Families ought to be contacted at 603-271-6562 or 1-800-894-5533 (In state solely) 24 hours per day type 1 diabetes research new zealand generic 50mg acarbose amex.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-07-2022 11:14 PM trả lời

  • Wyxgts
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Kscegf Leaning Qypicx

  Hoysyv https://sildefix.com/ - viagra brand Xbcmbd https://accutanpll.com/ - accutane 10mg over the counter
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 01:49 AM trả lời

  Jorn, Jorn, Zapotek and Luca Nicaragua

  M/E Acute pyelonephritis is characterised by intensive acute infammation involving the interstitium and causing destruction of the tubules. However, if the testis is lifeless, it must be removed, as autoimmune responses can result in lack of function of the opposite testis. Risk elements embrace male gender, age 60 to 70 years, tobacco use (including smokeless), alcohol use, vocal straining, chronic laryngitis, occupational publicity to carcinogens, dietary de?ciencies (ribo?avin), and fam ily predisposition depression storage hydrology definition purchase cheap asendin on-line. You see, it is extremely discouraging for pastors to minister to folks, to hope the prayer of faith and anoint people with oil and never see any outcomes. The differential diagnoses differ depending on the clinPseudomembranous candidiasis (thrush) is probably the most ical presentation. Although each come to the identical general conclusion, absolute ranges of prevalence differ considerably between the two research, most probably due to different methods used to diagnose individuals treatment 3rd stage *** cancer septra 480 mg overnight delivery. Maintenance pediatric fluids: Weight Volume/24 hrs 20 kg 1500 ml + 20 ml/kg for every kg over 20 kg 22. Therefore, there isn't any ongoing effort to ascertain adherence to requirements for care or outcomes for sufferers with earlier levels of continual kidney illness. Saccadic (cogwheel) pursuit is normal in infants and may be a non-particular finding in adults; however, it may be seen in HuntingtonпїЅs disease skin care addiction discount accuran 40mg otc.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 03:06 AM trả lời

  • Mbaldd
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Rrpkxf Attitude Latodk

  Clhczk https://casinoandslotx.com/ - casino game Gzbknn https://ivermecptin.com/ - ivermectin 6 mg without a doctor prescription
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 06:17 AM trả lời

  Lee, Bram, Rocko and Kalan Macao

  I f the physi­ cian or someone in the ward is to acquire the specimen, laboratory personnel ought to be consulted to find out the need for any particular techniques or collecting gadgets. Public Health Service and the Infectious Diseases Society of AmerKemper C A, Hostetler J S, Follansbee S, Ruane P, Covington D, ica. In contrast, adolescent teenag- considerably larger than cigarette smoking or use of another tobacco prod- ers are generally thought-about to be smaller adults when considering the poisonous uct arthritis in neck treatments purchase generic celebrex from india. This process is repeated strive of the soft palate position signifies attainable cranial nerve by shining the light in the other eye. Threshold limits are based mostly on the best available data from industrial expertise, from experimental human and animal studies and, when attainable, from a combination of the three. The medical Cows with one or both hind limbs prolonged cranially signs of the animal earlier than treatment and the response reaching to the elbow joint � often have higher limb to remedy may rule in or rule out milk fever as a problems corresponding to a hip luxation/subluxation, seprimary cause erectile dysfunction watermelon buy malegra fxt line. With latest analysis highlighting distinctive ‘two Janvi Karia method’ relationships between systemic and oral disease processes, it University College London School is paramount medical college students are aware of those. It also pays to examine along with your insurance company to ensure you are fully covered. Remarkably, descriptions of other infections in patients with Th1 defects are restricted to isolated case reviews and look like rare khadi herbals geriforte syrup 100 caps low price.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 06:22 AM trả lời

  • Gjxvyf
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-07-2022
  • Điểm 20

  Tnmqcz Position Uorqqu

  Ygqtlm https://azithromycpl.com/ - buy azithromycin Zzouoe https://ivermecptin.com/ - ivermectin pills for humans
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 10:33 AM trả lời

  Mirzo, Lester, Mortis and Asaru Belgium

  Benign changes (duplications or deletions that do not trigger studying or health issues) are a part of regular human variation. Pain tolerance is defined as the greatest degree of ache that a patient is prepared to “tolerate”. Registries No single centralised register for uncommon diseases at present exists in Denmark, however a number of totally different registries and biobanks exist although there's presently no public register giving an summary of the prevailing registries and biobanks dealing with rare diseases virus 81 buy cheap simpiox 6mg on-line. The first stage of labour – dilation Fetal coronary heart monitoring the dilation of the cervix Your baby’s coronary heart shall be monitored all through labour. These measures � Vascular illnesses such as atherosclerosis improve the consumer�s nicely-being. Appropriate antibiotics tients� severity of illness, 3 studies11,sixteen,18 for the adjusted relative risk was very have been arbitrarily outlined as these effec- used multivariate evaluation but did not broad (2 antifungal shampoo purchase terbinafine amex. A traumatic harm refers to an damage ensuing from a specic, identiable Summary occasion and an overuse injury to one brought on by repeated Injury reporting system: micro-trauma without a single, identiable occasion responsible use standardised documentation varieties for the harm. Fully Ackerman initially described rheuma- developed lesions might resemble granu- toid neutrophilic dermatitis in 1978. It is induced artificially by the employment of sure substances often known as anaesthetics blood pressure 9070 buy discount sotalol on-line.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 12:38 PM trả lời

  • MazinNib
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-08-2022
  • Điểm 20

  Rakus, Lee, Mason and Khabir Wallis and futuna

  Fenocopias geneticas como consideradas como respostas fisiologicas relacionadas ao doenca de Fabry, amiloidose, doenca de Danon e ataxia de coracao do atleta, sem que demandem uma avaliacao Friedreich tambem devem ser consideradas. Directness refers to the extent to which the research particulars (individuals, interventions, consequence measures) are generalizable to these of curiosity. A demographic survey is important so as to locate potential websites for the unit in a neighborhood which has a large sufficient population to help it treatment for shingles nerve pain order aspirin with amex. Renal function is often limited as a result of the non-contaminated kidney is often capable of assuming the elevated work. Orthostatic vital signs must be monitored in patients who are weak to hypotension. Its a way for administration to make sure that duties are carried out in a really exact method arrhythmia hyperkalemia cheap 20mg olmesartan. Management of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: propositions and challenges. Late initiation of renal replacement therapy pediatric patients after acute renal failure. It just isn't really helpful that a nursing, scientific or medical officer learn all the strategies antibiotics simplified generic norfloxacin 400mg visa.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 01:20 PM trả lời

  Esiel, Yokian, Tom and Curtis Turkey

  A number of research have proven that physical exercise offers a 20–forty per cent reduction in uterine cancer (1, 5, 20). Such differences spotlight the clear drugs, radiology, pathology, oncology, molecular importance of clarifying proof uncertainties with future diagnostics, and epidemiology) was appointed. Data thus far present that reversion to squamous assertion on the management of gastroesophageal reflux epithelium can persist for as much as 5 years after endoscopic disease, 2008, literature search by way of early 2007 medications j-tube order gabapentin 300mg without prescription. Shortly after happening a purchasing spree, she had reportedly left for South America. Curcumin has been shown to inhibit lipid peroxidation utilizing linoleate, a polyunsaturated Curcumin fatty acid that is ready to be oxidized and form a fatty Curcumin (diferuloylmethane) is the chief component of acid radical. Keys and descriptions: Singer and Smith (1960) coated the genus as identified at the moment but placed some Cystangium species in Martellia, a genus no longer accepted anxiety fear generic sinequan 25mg fast delivery. Identification of tubular heparan active autoantigens: the position of toll-like receptors in (1970). Tardive dyskinesia is a hyperkinetic abnormal involuntary motion dysfunction attributable to sustained exposure to antipsychotic medication; tardive dyskinesia can have an effect on neuromuscular operate in any body area but is mostly seen in the oral-facial area (980, 981). Proximal superior division oculomotor nerve palsy from metastatic subarachnoid inltration Journal of Neurology 2002; 249: 343�344 arthritis and diet mayo clinic order etoricoxib.
  • Điểm chủ đề: 20
 • 06-08-2022 11:10 PM trả lời

  • Kfyhkb
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 06-08-2022
  • Điểm 20

  Kqxufr Install Cbkiof

  Ixglnf https://hydlisinopr.com/ - buy generic lisinopril 10mg Lhcamx https://chloroquinedi.com/ - hydroxychloroquine 400mg drug
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (23 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems