Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Data Mining and Business Intelligence

Data Mining and Business Intelligence- Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
Bài mới
Trang 3 trong số 4 (62 nội dung) < Trước 1 2 3 4 Tiếp theo >

Bài viết

Chủ đề Trả lời
Bài phổ biến
Dữ liệu lớn (Big Data): Cơ hội và thách thức lớn
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 02-20-2014 01:17 PM
0
Bài phổ biến
Phân tích hồi qui tuyến tính với SPSS
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-04-2013 11:04 PM
0
Bài phổ biến
Sử dụng KnowledgeFlow trong Weka để xây dựng mô hình...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-03-2013 10:17 PM
5
Bài phổ biến
Các phương pháp học máy (Machine Learning)
Bài viết cuối được viết bởi thanhthi , 06-25-2013 11:27 AM
5
Bài phổ biến
Kỹ thuật phân nhóm theo thứ bậc (Hierarchical Clustering...
Bài viết cuối được viết bởi clairsang , 05-29-2013 03:30 PM
3
Bài phổ biến
Building a Classification Model with Weka
Bài viết cuối được viết bởi anhkent_1409 , 04-11-2013 09:37 PM
9
Bài phổ biến
Giới thiệu kỹ thuật Forecasting với Microsoft Time Series
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 04-05-2013 02:25 PM
2
Bài phổ biến
Giới thiệu một qui trình hoàn chỉnh về xây dựng mô...
Bài viết cuối được viết bởi tutruong , 04-05-2013 12:37 PM
8
Bài phổ biến
Khai phá luật kết hợp với Weka
Bài viết cuối được viết bởi tuananhk43 , 03-30-2013 03:41 PM
15
Bài phổ biến
Khai phá luật kết hợp với Microsoft Association Rule
Bài viết cuối được viết bởi hungtv01116 , 11-15-2012 10:51 PM
3
Bài phổ biến
Phân tích khác biệt với bài toán phân lớp
Bài viết cuối được viết bởi bexiugc , 09-11-2012 09:26 PM
8
Bài phổ biến
Mô hình hồi qui
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-29-2012 09:23 PM
2
Bài phổ biến
Vấn đề ra quyết định với nhiều điều kiện (Multi Criteria Decision...
Bài viết cuối được viết bởi Dataminer , 07-14-2012 11:10 AM
1
Bài phổ biến
Business Intelligence là gì ?
Bài viết cuối được viết bởi Tree , 07-14-2012 09:56 AM
5
Bài phổ biến
Re: Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá...
Bài viết cuối được viết bởi computertb , 07-03-2012 09:39 PM
0
Bài phổ biến
Text Mining với Business Intelligence Development Studio của MS SQL...
Bài viết cuối được viết bởi tudoc , 02-29-2012 06:45 PM
11
Bài phổ biến
Phân tích dữ liệu với PivotTable trong Excel
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-19-2011 09:00 AM
2
Bài phổ biến
Một ít kiến thức xác suất cho khai phá dữ liệu (Probability...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-10-2011 08:22 PM
0
Bài phổ biến
Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 06-16-2011 06:12 PM
0
Bài phổ biến
Sử dụng Lift Chart để đánh giá hiệu quả các mô...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 06-15-2011 11:49 AM
2
Tuỳ chọn
Trang 3 trong số 4 (62 nội dung) < Trước 1 2 3 4 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems