Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Data Mining and Business Intelligence

Data Mining and Business Intelligence- Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
Bài mới
Trang 3 trong số 4 (74 nội dung) < Trước 1 2 3 4 Tiếp theo >

Bài viết

Chủ đề Trả lời
Bài phổ biến
Xây dựng mô hình khai phá dữ liệu với IBM SPSS...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-28-2016 11:04 AM
0
Bài phổ biến
Hồi qui Logistic với SQL Server Analysis Services
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-17-2016 10:40 PM
0
Bài phổ biến
Trực quan hóa dữ liệu với công cụ Power BI của Microsoft
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-10-2016 10:12 PM
0
Bài phổ biến
Data Mining
Bài viết cuối được viết bởi quynhanhtran , 05-10-2016 09:10 AM
19
Bài phổ biến
Ứng dụng Neural Network khai phá dữ liệu với SQL Server Analysis...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-07-2016 10:34 PM
0
Bài phổ biến
Thực hiện hồi qui tuyến tính với SQL Server Analysis Services
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-04-2016 11:07 PM
0
Bài phổ biến
Giới thiệu kỹ thuật phân cụm dữ liệu với SQL SERVER Analysis...
Bài viết cuối được viết bởi ledung , 05-03-2016 02:20 PM
1
Bài phổ biến
Vấn đề xử lý bất thường (outlier) trong dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 04-25-2016 09:43 AM
0
Bài phổ biến
Khai phá dữ liệu: Ứng dụng, hướng nghiên cứu và công...
Bài viết cuối được viết bởi meodien , 04-09-2016 08:21 PM
1
Bài phổ biến
Ứng dụng lý thuyết Bayes trong phân lớp
Bài viết cuối được viết bởi itvntbu , 07-26-2015 02:35 PM
9
Bài phổ biến
Vấn đề tiền xử lý dữ liệu trong Data Mining
Bài viết cuối được viết bởi clairsang , 07-14-2015 05:59 PM 1, 2
40
Bài phổ biến
Phân tích tương ứng (Correspondence Analysis)
Bài viết cuối được viết bởi anhuni1006 , 05-02-2015 10:57 AM
7
Bài phổ biến
Vấn đề trích chọn thuộc tính trong Khai phá dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 02-12-2015 10:54 PM
5
Bài phổ biến
Nói thêm về dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 10-08-2014 03:04 PM
0
Bài phổ biến
Xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu với Baysesian...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 09-11-2014 12:33 PM
0
Bài phổ biến
Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp
Bài viết cuối được viết bởi xuandungpy , 09-08-2014 08:48 PM
4
Bài phổ biến
Một ít kiến thức Thống kê cho khai phá dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi myhiennguyenpy , 03-28-2014 10:48 AM
4
Bài phổ biến
Dữ liệu lớn (Big Data): Cơ hội và thách thức lớn
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 02-20-2014 01:17 PM
0
Bài phổ biến
Phân tích hồi qui tuyến tính với SPSS
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-04-2013 11:04 PM
0
Bài phổ biến
Các phương pháp học máy (Machine Learning)
Bài viết cuối được viết bởi thanhthi , 06-25-2013 11:27 AM
5
Tuỳ chọn
Trang 3 trong số 4 (74 nội dung) < Trước 1 2 3 4 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems