Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Data Mining and Business Intelligence

Data Mining and Business Intelligence- Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
Bài mới
Trang 2 trong số 3 (53 nội dung) < Trước 1 2 3 Tiếp theo >

Bài viết

Chủ đề Trả lời
Bài phổ biến
Giới thiệu kỹ thuật phân cụm dữ liệu với SQL SERVER Analysis...
Bài viết cuối được viết bởi ledung , 05-03-2016 02:20 PM
1
Bài phổ biến
Vấn đề xử lý bất thường (outlier) trong dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 04-25-2016 09:43 AM
0
Bài phổ biến
Thuật toán K-Means với bài toán phân cụm dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi TraMy , 12-23-2015 10:50 AM 1, 2
35
Bài phổ biến
Ứng dụng lý thuyết Bayes trong phân lớp
Bài viết cuối được viết bởi itvntbu , 07-26-2015 02:35 PM
9
Bài phổ biến
Vấn đề tiền xử lý dữ liệu trong Data Mining
Bài viết cuối được viết bởi clairsang , 07-14-2015 05:59 PM 1, 2
40
Bài phổ biến
Phân tích tương ứng (Correspondence Analysis)
Bài viết cuối được viết bởi anhuni1006 , 05-02-2015 10:57 AM
7
Bài phổ biến
Vấn đề trích chọn thuộc tính trong Khai phá dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 02-12-2015 10:54 PM
5
Bài phổ biến
Thuật toán K láng giềng gần nhất
Bài viết cuối được viết bởi savant_91 , 01-15-2015 04:30 PM
5
Bài phổ biến
Giới thiệu kỹ thuật Self Organizing Map (SOM)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-08-2014 10:28 PM
5
Bài phổ biến
Nói thêm về dữ liệu
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 10-08-2014 03:04 PM
0
Bài phổ biến
Xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu với Baysesian...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 09-11-2014 12:33 PM
0
Bài phổ biến
Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp
Bài viết cuối được viết bởi xuandungpy , 09-08-2014 08:48 PM
4
Bài phổ biến
Dữ liệu lớn (Big Data): Cơ hội và thách thức lớn
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 02-20-2014 01:17 PM
0
Bài phổ biến
Sử dụng KnowledgeFlow trong Weka để xây dựng mô hình...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-03-2013 10:17 PM
5
Bài phổ biến
Các phương pháp học máy (Machine Learning)
Bài viết cuối được viết bởi thanhthi , 06-25-2013 11:27 AM
5
Bài phổ biến
Kỹ thuật phân nhóm theo thứ bậc (Hierarchical Clustering...
Bài viết cuối được viết bởi clairsang , 05-29-2013 03:30 PM
3
Bài phổ biến
Building a Classification Model with Weka
Bài viết cuối được viết bởi anhkent_1409 , 04-11-2013 09:37 PM
9
Bài phổ biến
Giới thiệu kỹ thuật Forecasting với Microsoft Time Series
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 04-05-2013 02:25 PM
2
Bài phổ biến
Giới thiệu một qui trình hoàn chỉnh về xây dựng mô...
Bài viết cuối được viết bởi tutruong , 04-05-2013 12:37 PM
8
Bài phổ biến
Khai phá luật kết hợp với Weka
Bài viết cuối được viết bởi tuananhk43 , 03-30-2013 03:41 PM
15
Tuỳ chọn
Trang 2 trong số 3 (53 nội dung) < Trước 1 2 3 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems