Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Data Mining and Business Intelligence

Data Mining and Business Intelligence- Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
Bài mới
Trang 2 trong số 4 (70 nội dung) < Trước 1 2 3 4 Tiếp theo >

Bài viết

Chủ đề Trả lời
Bài phổ biến
Sử dụng gói quantmod trong R để lấy dữ liệu tài chính...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-06-2017 04:05 PM
0
Bài phổ biến
Khai phá luật kết hợp với R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-04-2017 06:31 PM
0
Bài phổ biến
Phân tích thành phần chính với R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-02-2017 10:18 PM
0
Bài phổ biến
Phân tích nhân tố khám phá với R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 07-30-2017 06:41 PM
0
Bài phổ biến
Trích chọn thuộc tính trong R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 07-27-2017 09:08 PM
0
Bài phổ biến
Building a neural network with R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 07-18-2017 04:16 PM
0
Bài phổ biến
Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá...
Bài viết cuối được viết bởi maxvu195 , 03-15-2017 10:56 PM
20
Bài phổ biến
Làm việc với dataframe trong R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-26-2016 10:38 AM
0
Bài phổ biến
Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định với R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-20-2016 09:02 PM
0
Bài phổ biến
Phân tích dữ liệu bằng đồ thị trong R
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-17-2016 08:22 PM
0
Bài phổ biến
Phát hiện bất thường (Outliers) bằng kỹ thuật phân cụm dữ...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-16-2016 05:52 PM
0
Bài phổ biến
Cây quyết định (Decision Tree)
Bài viết cuối được viết bởi minmin , 12-13-2016 11:39 PM 1, 2
35
Bài phổ biến
Bảng Quyết Định
Bài viết cuối được viết bởi minmin , 12-13-2016 07:44 PM
2
Bài phổ biến
Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)
Bài viết cuối được viết bởi mattroibecon , 12-05-2016 09:15 AM 1, 2
30
Bài phổ biến
Xây dựng mô hình khai phá dữ liệu với IBM SPSS...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-28-2016 11:04 AM
0
Bài phổ biến
Hồi qui Logistic với SQL Server Analysis Services
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-17-2016 10:40 PM
0
Bài phổ biến
Trực quan hóa dữ liệu với công cụ Power BI của Microsoft
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-10-2016 10:12 PM
0
Bài phổ biến
Data Mining
Bài viết cuối được viết bởi quynhanhtran , 05-10-2016 09:10 AM
19
Bài phổ biến
Ứng dụng Neural Network khai phá dữ liệu với SQL Server Analysis...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-07-2016 10:34 PM
0
Bài phổ biến
Thực hiện hồi qui tuyến tính với SQL Server Analysis Services
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-04-2016 11:07 PM
0
Tuỳ chọn
Trang 2 trong số 4 (70 nội dung) < Trước 1 2 3 4 Tiếp theo >
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems