Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Data Mining and Business Intelligence

Data Mining and Business Intelligence- Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
Bài mới
Trang 4 trong số 4 (71 nội dung) < Trước 1 2 3 4

Bài viết

Chủ đề Trả lời
Bài phổ biến
Khai phá luật kết hợp với Weka
Bài viết cuối được viết bởi tuananhk43 , 03-30-2013 03:41 PM
15
Bài phổ biến
Phân tích khác biệt với bài toán phân lớp
Bài viết cuối được viết bởi bexiugc , 09-11-2012 09:26 PM
8
Bài phổ biến
Mô hình hồi qui
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-29-2012 09:23 PM
2
Bài phổ biến
Vấn đề ra quyết định với nhiều điều kiện (Multi Criteria Decision...
Bài viết cuối được viết bởi Dataminer , 07-14-2012 11:10 AM
1
Bài phổ biến
Re: Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình khai phá...
Bài viết cuối được viết bởi computertb , 07-03-2012 09:39 PM
0
Bài phổ biến
Phân tích dữ liệu với PivotTable trong Excel
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 12-19-2011 09:00 AM
2
Bài phổ biến
Một ít kiến thức xác suất cho khai phá dữ liệu (Probability...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 08-10-2011 08:22 PM
0
Bài phổ biến
Mô hình hồi qui logistic (Logistic Regression Model)
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 06-16-2011 06:12 PM
0
Bài phổ biến
Sử dụng Lift Chart để đánh giá hiệu quả các mô...
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 06-15-2011 11:49 AM
2
Bài phổ biến
Kỹ thuật Sequence Analysis với Microsoft Sequence Clustering
Bài viết cuối được viết bởi chucnv , 05-19-2011 05:35 PM
0
Bài phổ biến
Sử dụng thuật toán K-Nearest Neighbors để dự đoán
Bài viết cuối được viết bởi hiengiang , 01-28-2011 09:18 AM
1
Tuỳ chọn
Trang 4 trong số 4 (71 nội dung) < Trước 1 2 3 4
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems